Miejsca, które warto zobaczyć


Gmina Opatowiec jest piękna i wyjątkowa. Na jej terenie znajduje się wiele miejsc niezwykłych, ciekawych, a nie zawsze dobrze znanych. W tej części naszej strony prezentujemy miejsca, które warto odwiedzić podczas wakacyjnych wojaży, majówki czy weekendowych wycieczek.

Do najcenniejszych zabytków Gminy należy podominikański, gotycki kościół usytuowany w Opatowcu. Na terenie Gminy również odkryto liczne ślady rozwoju dawnego osadnictwa, między innymi znaleziska z okresu neolitu, a także ślady osady wczesnośredniowiecznej w Chwalibogowicach i Kraśniowie, grobowiec należący do kultury ceramiki sznurowej z III tysiąclecia p.n.e. w Kobieli, jak również znaleziska archeologiczne z okresu neolitu oraz lateńskiego w Ławach. Na terenie Gminy Opatowiec licznie występują przydrożne kapliczki i figurki, co stanowi cechę szczególną tych obszarów.

Zobacz miejsca na terenie naszej Gminy, które warto odwiedzić