Wiadomości - Aktualności

Lokalna Grupa Działania „Perły Ponidzia” ogłasza nabór wniosków nr 1/2019/G

Dodał: Bartek Data: 2019-05-09 17:45:26 (czytane: 2499)

a

logo_lgd.jpg


Lokalna Grupa Działania „Perły Ponidzia”

ogłasza nabór wniosków nr 1/2019/G

o powierzenie grantu na realizację zadań wynikających z projektu grantowego

realizowanego w ramach poddziałania

"Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność"

objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

 

Termin naboru wniosków:

22.05.2019 r. – 05.06.2019 r.

Miejsce składania wniosków:

wnioski należy złożyć bezpośrednio w siedzibie LGD, ul. Szkolna 3, 28-530 Skalbmierz; w trakcie trwania naboru wniosków, od poniedziałku do piątku w godzinach: poniedziałek od 12:00 do 18:00, wtorek - piątek od 8:00 do 14:00. 

Forma wsparcia:

Refundacja.

Zakres tematyczny projektu grantowego zgodny z LSR:

Przedsięwzięcie 1.2.2 Zachowanie i promocja dziedzictwa lokalnego obszaru LGD.

Warunki udzielenia wsparcia w tym planowane do osiągnięcia w ramach projektu grantowego cele i wskaźniki:

Zostały szczegółowo określone w Regulaminie naboru wniosków nr 1/2019/G w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju Lokalnej Grupy Działania „Perły Ponidzia”, wdrażanej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Wskazanie limitu środków w ramach ogłoszonego naboru:

Kwota przeznaczona na wsparcie w ramach naboru nr 1/2019/G

1.2.2 Zachowanie i promocja dziedzictwa lokalnego obszaru LGD wynosi ogółem 300.000 PLN (słownie złotych: trzysta tysięcy).

 

Zadania planowane do realizacji w ramach projektu grantowego:

       Szkolenia, warsztaty, tematyką nawiązujące do dziedzictwa kulturowego i naturalnego obszaru;

       Zakup rzeczy i środków trwałych;

Promowanie obszaru, produktów, usług lokalnych;

       Zachowanie dziedzictwa lokalnego.

Kryteria wyboru grantobiorców wraz ze wskazaniem minimalnej liczby punktów, której uzyskanie jest warunkiem wyboru grantobiorcy oraz informacje o wysokości kwoty grantu i intensywności pomocy:

Zostały szczegółowo określone w Regulaminie naboru wniosków nr 1/2019/G w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju Lokalnej Grupy Działania „Perły Ponidzia, Przedsięwzięcie 1.2.2 Zachowanie i promocja dziedzictwa lokalnego obszaru LGD, wdrażanej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Informacja o miejscu udostępnienia LSR:

Lokalna Strategia Rozwoju oraz obowiązujące formularze: wniosku o powierzenie grantu, wniosku o płatność/sprawozdanie z realizacji grantu, umowy powierzenia grantu, dostępne są na stronie internetowej Lokalnej Grupy Działania „Perły Ponidzia” : www.perlyponidzia.pl w zakładce „Nabory wniosków” oraz w biurze LGD. Wszelkie informacje niezbędne dla prawidłowego wypełnienia wniosków udzielane są w biurze Lokalnej Grupy Działania oraz pod numerem tel. (041) 3529077.

Integralną część ogłoszenia o naborze wniosków stanowi Regulamin naboru wniosków nr 1/2019/G wraz z załącznikami.

Załączniki

01. Regulamin naboru wniosków 1/2019/G

2.      Załącznik nr 1 - Formularz Wniosku o powierzenie grantu.

03. Załącznik nr 2 - Instrukcja wypełniania Wniosku o powierzenie grantu.

4.      Załącznik nr 3 - Procedura wyboru i oceny grantobiorców w ramach wdrażania Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2014-2020.

5.       Załącznik nr 4 - Karta weryfikacji formalnej wniosku o powierzenie grantu na realizację zadań wynikających z projektu grantowego realizowanego w ramach poddziałania "Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

6.      Załącznik nr 5 - Regulamin Pracy Rady .

7.      Załącznik nr 6 - Kryteria wyboru grantobiorców.

08. Załącznik nr 7 - Wzór umowy powierzenia grantu na realizację projektu.

09. Załącznik nr 8 - Formularz wniosku o płatność/sprawozdania końcowego z realizacji powierzonego grantu.

 

Regulamin naboru wniosku

Przeczytaj kolejną wiadomość:

Zaproszenie na półfinał Pucharu Ligi oraz finał I Ligi PLF 2019/20

W dniu 6 marca 2020 r. odbędą się mecze półfinałowe Pucharu Ligi, w których zagrają Wisła Opatowiec oraz Gladiator Krzczonów oraz...