ŁAWY


ŁAWY

lawy.jpg

Liczba mieszkańców: 53, powierzchnia: 122 ha, parafia: Przemyków

sołtys: Popiel Robert


Rada Sołecka w składzie:
1. Niedźwiedź Janusz
2. Tomal Andrzej
3. Grudzień Zbigniew


Rys historyczny:

Nazwa Ław, w których badania archeologiczne odsłoniły znaleziska z epoki kamiennej i pozostałości kultury lateńskiej, związana jest z położeniem tej miejscowości u zbiegu Wisły i Nidzicy - słowo ława oznaczało w staropolszczyźnie kładkę. Pierwsza wzmianka na temat Ław pochodzi od Jana Długosza. Miejscowość, w której znajdowała się karczma, należała do dóbr królewskich, potem była własnością parafii w Przemykowie, a w XVII wieku ich właścicielem był Jan Brożek. Dziś w Ławach znajduje się kopalnia piasku.

Części wsi – Gaj, Stara Wieś.

Lawy_1.jpg

Kopalnia piasku w  Ławach

Lawy_2.jpg

Grot włóczni lub oszczepu z okresu wpływów rzymskich, żelazny, pokryty patyną ogniową. Znaleziony w Ławach