KRAŚNIÓW


KRAŚNIÓW

krasniow.jpg

Liczba mieszkańców: 50, powierzchnia: 190 ha, parafia: Opatowiec


sołtys: Michalski Michał
e-mail: krasnioludek@gmail.com

Rada sołecka w składzie:
1. Dudek Aleksander

2. Kmieć Grażyna

3. Krupa Ryszard


Rys historyczny:

Na terenie Kraśniowa odnaleziono ślady osadnictwa wczesnośredniowiecznego i dawniejszego, sięgającego epoki kamiennej. Miejscowość ta po raz pierwszy została wymieniona przez Jana Długosza w Liber beneficiorum.

Według wielowiekowej tradycji na obszarze dzisiejszego Kraśniowa i Chwalibogowic (na Wrzosach) pustelniczy żywot wiódł Andrzej Świerad, pierwszy święty pochodzący z ziem polskich. W Kraśniowie znajduje się źródełko, z którego miał czerpać wodę, dziś uznawaną za pomocną w leczeniu chorób oczu.

Części wsi: Kraśniów – Kolonia.


krasniow_1_1.jpg 

Przydrożny krzyż w Kraśniowie

krasniow_2.jpg

Źródełko Św. Andrzeja Świerada w Kraśniowie

krasniow_3.jpg

Wisła na wysokości Kraśniowa