Wiadomości - Aktualności

Konsultacje programu współpracy z organizacjami pozarządowymi na 2018 rok

Dodał: ugopatowiec Data: 2017-11-02 14:07:10 (czytane: 627)

Wójt Gminy Opatowiec ogłasza przeprowadzenie konsultacji z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektu uchwały w sprawie przyjęcia programu współpracy z organizacjami pozarządowymi na 2018 rok.
Konsultacje przeprowadzane są celem poznania opinii organizacji pozarządowych, których określony w statucie obszar działania obejmuje teren gminy opatowiec, w zakresie projektu uchwały w sprawie przyjęcia „Programu współpracy Gminy Opatowiec z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2018 rok”
 
Formą konsultacji jest:
1) złożenie w formie elektronicznej opinii co do treści projektu uchwały,
2) złożenie w formie papierowej opinii co do treści projektu uchwały,
Opinie w formie elektronicznej przesyłane są na adres e-mail: gmina@opatowiec.pl opinie w formie papierowej przesyłane są na adres Urzędu Gminy Opatowiec.

Konsultacje będą przeprowadzone w terminie od dnia 2 listopada 2017 r. do dnia 10 listopada 2017 r.
Warunkiem udziału organizacji pozarządowej i podmiotów wymienionych w art. 3 ust.  3  ustawy  z  dnia  24  kwietnia  2003  r.  o  działalności  pożytku  publicznego i o wolontariacie w konsultacjach jest podanie nazwy organizacji i jej danych rejestrowych (adresowych) oraz imienia i nazwiska osoby zgłaszającej opinie i uwagi co do treści konsultowanego dokumentu.
 

Przeczytaj kolejną wiadomość:

Szkolenie dla Pocztów Sztandarowych z terenu Gminy Opatowiec

...