Wiadomości - Aktualności

Komunikat ws. zimowego utrzymania dróg i chodników

Dodał: ugopatowiec Data: 2017-12-06 09:45:16 (czytane: 757)

Urząd Gminy informuje, gdzie interweniować w sprawie odśnieżania dróg gminnych, powiatowych oraz krajowych, a także przypomina o tym, jak ważne jest odśnieżanie chodników.

Gdzie dzwonić w sprawie interwencji?

Poniżej zamieszczamy numery telefonów:

•    dla dróg gminnych

- Urząd Gminy               - 41 35 18 052

•    dla dróg powiatowych

- Powiatowy Zarząd Dróg - 41 352 11 72

•    dla dróg krajowych

- Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad: Rejon Dróg Busko-Zdrój - 41 378 39 97

Interwencje zgłaszać można do urzędu również za pośrednictwem sołtysów.

Jednocześnie apelujemy do mieszkańców, aby pamiętali o odśnieżaniu chodników przed swoimi posesjami. W myśl ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r. poz. 1250) uprzątnięcie błota, śniegu, lodu i innych zanieczyszczeń z chodników położonych wzdłuż nieruchomości należy do właściciela nieruchomości. Przypominamy, że uprzątnięty śnieg należy pozostawić na skraju chodnika, zabronione jest jego wyrzucanie na jezdnię.

Przeczytaj kolejną wiadomość:

Św. Mikołaj w Senisławicach

Sobota 2 grudnia 2017 był długo wyczekiwanym dniem dla dzieci z sołectw Senisławice, Chwalibogowice, Krasniów i Winiary. ...