Wiadomości - Aktualności

Kolejny krok w sprawie ścieżki rowerowej Kraków - Wiślica

Dodał: ugopatowiec Data: 2017-01-04 12:37:09 (czytane: 3573)

W dniu 29 grudnia 2016 r. Wójt Gminy Opatowiec - Sławomir Kowalczyk podpisał w Krakowie umowę notarialną o nabyciu przez Gminę prawa wieczystego użytkowania nieruchomości w miejscowości Kamienna.

Gmina Opatowiec nabyła od Polskich Kolei Pañstwowych S.A., w zamian za wygaśnięcie części zaległości podatkowych, prawo wieczystego użytkowania działki nr 70 o powierzchni 1,96 ha położonej w miejscowości Kamienna (Brodek). Dzięki podpisanej umowie, Gmina uzyskuje realną możliwość czynienia starań o nabycie od Skarbu Państwa prawa własności dla wymienionej nieruchomości.

Działka ta zostanie przeznaczona pod budowę ścieżki rowerowej zlokalizowanej na trasie zlikwidowanej linii kolejki wąskotorowej od Wiślicy (Koniecmosty) przez Kamienną, Sokolinę, Kazimierzę Wielką aż do granicy województwa, a następnie przez gm. Proszowice, Koniusza, Kocmyrzów-Luborzyca do Krakowa (zadanie realizowane przez województwo małopolskie).

sciezka_rowerowa_kamienna_070.jpg

Podpisanie pre-umowy na budowę ścieżki rowerowej.

Przeczytaj kolejną wiadomość:

Podpisanie umowy dot. wsparcia osób bezrobotnych z gminy Opatowiec

Wójt Gminy Opatowiec informuje, że w dniu 19.01.2017 r. podpisana została umowa pomiędzy Gminą Opatowiec a Województwem Świętokrzyskim...