KOCINA


KOCINA

kocina.jpg

Liczba mieszkańców: 407, powierzchnia: 658 ha, parafia: Kocina

sołtys: Pluta Marek
strona internetowa: www.kocina.pl


Rada sołecka w składzie:
1. Domagała Robert
2. Cabaj Janusz
3. Walczak Stanisław
4. Bątkowska Małgorzata
5. Cieloch Dariusz


Rys historyczny:

W historii Polski Kocina zapisała się jako miejsce zjazdu szlachty, który w roku 1587 potwierdził elekcję Zygmunta III Wazy na króla polskiego. Dzieje wsi, której nazwę wywodzi się od kociąt znalezionych przez wędrownych osadników w dziupli spróchniałego drzewa, sięgają jednak jeszcze kilkaset lat wstecz. Pierwsza wzmianka o Kocinie pochodzi z roku 1276 - wieś została wtedy wymieniona w przywileju Bolesława Wstydliwego dla kapituły w Sandomierzu. W XIV wieku Kociną władał Jerzy Grabiec, rycerz, którego ród przyjął potem nazwisko Kocińskich. O długiej historii miejscowości przypomina tablica z herbem Grabie, którym pieczętowali się Kocińscy, wmurowana w elewację tutejszej remizy strażackiej.
Kocina jest drugim co do wielkości i liczby mieszkańców sołectwem gminy Opatowiec. Działa tutaj drużyna Ochotniczej Straży Pożarnej z dziewięćdziesięcioletnią tradycją (jubileusz hucznie obchodzono w czerwcu 2013 roku), a szczególną dumą wsi jest Orkiestra Dęta, która już od ponad sześćdziesięciu lat zapewnia oprawę muzyczną lokalnych uroczystości.

Najstarsza wzmianka o parafii w Kocinie pochodzi z roku 1457, jednak pierwszy drewniany kościół pod wezwaniem Wszystkich Świętych powstał w tym miejscu już w roku 1403. W roku 1611 wzniesiono w tym samym miejscu następną, również drewnianą świątynię, a pół wieku później zbudowano zachowany do dziś kościół murowany. W ołtarzu głównym jednonawowej barokowej świątyni znajduje się łaskami słynący obraz Matki Bożej Kocińskiej. W barokowym wystroju kościoła zwraca uwagę kamienna Pieta z XVI wieku, pochodząca z dawnej świątyni. Obecnie patronką kościoła i parafii w Kocinie jest św. Barbara, której obraz w srebrnej sukience umieszczony jest w jednym z bocznych ołtarzy. Kocińska parafia jest najmniejszą w diecezji świętokrzyskiej.

Części wsi – Gościniec, Kresy, Pisarka, Podkamiena, Stara Wieś, Wierzchowina.


Kocina_3.jpg

Herb Grabie wmurowany na elewacji remizy strażackiej w Kocinie

Kocina_1.jpg 

Kościół p.w. Św. Barbary w Kocinie

Kocina_2.jpg

Dzwonnica kościelna w Kocinie

Kocina_4.jpg

Boczny ołtarz w Kościele parafialnym w Kocinie

Kocina_6_1.jpg

Mogiła poległych w obronie ojczyzny na polach Kociny w 1939 roku.