Koła Gospodyń Wiejskich


Na terenie Gminy Opatowiec lokalne tradycje i kulturę ludową propaguje siedem Kół Gospodyń Wiejskich. Są to Koła Gospodyń z Opatowca, Ksan, Kociny, Rzemienowic, Kamiennej, Rogowa i Krzczonowa. Panie na lokalne imprezy przygotowują tradycyjne specjały, dbają o zachowanie dawnych zwyczajów i przypominają je młodszemu pokoleniu.