Wiadomości - Aktualności

Klub seniora w Kocinie rozpoczął działalność

Dodał: Radek Data: 2021-10-27 11:27:11 (czytane: 765)

W dniu 06.10.2021r. odbyło się pierwsze spotkanie uczestników Klubu Seniora zakwalifikowanych do projektu pn. „ Utworzenie Ośrodka Wsparcia – Klubu seniora w Gminie Opatowiec” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w Ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 -2020.

W inauguracyjnym spotkaniu z seniorami uczestniczył Burmistrz Miasta i Gminy Opatowiec – Sławomir Kowalczyk, Zastępca Burmistrza – Łukasz Marzec, Skarbnik Miasta i Gminy Opatowiec – Anna Klimaszewska – Luty, Kierownik MOPS w Opatowcu – Jarosław Naporowski, Koordynator projektu Bartosz Jasiński, Asystent Koordynatora projektu Radosław Szumilas a także pracownicy Klubu Bożena Kopeć, Anna Porębska i Gracjan Dybała.

Klub seniora powstał w nowo wyremontowanym budynku, po dawnej świetlicy wiejskiej (szkole) w Kocinie, który został wyposażony i dostosowany do potrzeb osób starszych i niepełnosprawnych.

Nadal trwają prace  remontowe wokół budynku.  Po  całkowitym zakończeniu prac remontowych, odbędzie się uroczyste otwarcie Klubu.   

Głównym celem Klubu  będzie zapewnienie seniorom wsparcia w codziennym funkcjonowaniu, ich aktywizacja społeczna, integracja, umożliwienie uczestniczenia w życiu społeczności lokalnej oraz organizacja wspólnego spędzania czasu wolnego, poradnictwo a także niektóre aspekty opieki osobistej.

W ramach Klubu przygotowana została szeroka oferta zajęć dla osób starszych min. indywidualne i grupowe zajęcia, spotkania z psychologiem, zajęcia artystyczne, kulinarne, informatyczne, z muzykoterapii, sportowe, nordic- walking, fitness a także spotkania ze specjalistami tj. lekarzem, fizjoterapeutą, dietetykiem, policjantem, itp.

Planowane są także imprezy integracyjne, uroczystości okolicznościowe, kulturalne oraz spotkania z zaproszonymi gośćmi.

Klub seniora otwarty będzie  od poniedziałku do piątku  w godzinach od 15.00 do 19.00. Dla wszystkich uczestników zapewniony jest darmowy transport busem.

Powstały Klub seniora jest odpowiedzią na potrzeby społeczne mieszkańców. Gmina Opatowiec na ten cel  pozyskała ze środków Unii Europejskiej kwotę ponad milion złotych.

Jarosław Naporowski

W najbliższym czasie nastąpi oficjalne otwarcie naszego Klubu Seniora.

a

 logotypy_1.png

Zdjęć w galerii: 14
Przeczytaj kolejną wiadomość:

Nowa oczyszczalnia ścieków powstaje w Krzczonowie

Rozpoczęły się prace przy budowie nowej oczyszczalni ścieków w miejscowości Krzczonów. Dotychczasową, blisko czterdziestoletnią i wyeksploatowaną...