KGW Senisławice


Z inicjatywy mieszkanek Senisławic 14 stycznia 2016 r. odbyło się zebranie założycielskie Koła Gospodyń Wiejskich w Senisławicach.

 KGW liczy obecnie 17 osób, najmłodsza członkini ukończyła 18 lat, a najstarsza 95. Wiele z zebranych Pań posiada talenty kulinarne, czy plastyczne, które być może teraz oficjalnie zostaną ujawnione.  

Podczas
spotkania organizacyjnego wybrano zarząd koła w składzie:
Przewodnicząca – Anna Porębska
Wiceprzewodnicząca – Marta Porębska
Sekretarz - Bogusława Łabuz
Skarbnik – Ewelina Dębska
Członek - Beata Madej
Członek - Aneta Zielińska