KGW Senisławice


 a

 kgwsenislawice.JPG

Koło Gospodyń Wiejskich w Senisławicach

Z inicjatywy mieszkanek Senisławic 14 stycznia 2016 r. odbyło się zebranie założycielskie Koła Gospodyń Wiejskich w Senisławicach.

 KGW liczy obecnie 20 osób, najmłodsza członkini ukończyła 18 lat, a najstarsza 100. Wiele z zebranych Pań posiada talenty kulinarne, czy plastyczne, które być może teraz oficjalnie zostaną ujawnione.  


Podczas spotkania organizacyjnego wybrano zarząd koła w składzie:
Przewodnicząca – Bogusława Łabuz
Sekretarz – Anna Porębska
Skarbnik – Ewelina Dębska

Członek- Kazimiera Śliwa
Członek - Beata Madej
Członek - Aneta Zielińska