KGW Rzemienowice


 KGW_Rzemienowice.jpg

Koło Gospodyń Wiejskich w Rzemienowicach

Rok założenia – 2013 rok (reaktywacja)

liczba członkiń – 23

Zarząd KGW w Rzemienowicach:

    Ilona Porada – Przewodnicząca

    Marzena Widlak – Wiceprzewodnicząca

    Gabriela Skowron – Sekretarz

    Renata Wróbel – Skarbnik

Pierwszym sprawdzianem organizacji był udział w szkoleniu pn. „Jak zachować zdrowie i bezpieczeństwo pracy na wsi”, który odbył się w listopadzie w Opatowcu, na którym koło zaprezentowało się bardzo dobrze. Panie uczestniczyły w spotkaniu w ramach projektu „babiniec”, a także w organizowanych wycieczkach.

Panie poza uczestnictwem w rożnych imprezach okolicznościowych mają na celu pomoc w przeprowadzeniu remontu sali świetlicy wiejskiej oraz w wyposażeniu pomieszczenia gospodarczego świetlicy, a także zorganizowanie placu zabaw dla dzieci. Z pewnością realizacja zamierzonych celów wpłynie pozytywnie na funkcjonowanie życia społeczno-kulturalnego w tej miejscowości, ale przede wszystkim umożliwi paniom zorganizowanie wielu okolicznościowych imprez czy spotkań.