KGW Rogów


a

KGW_rogow.JPG

 

Koło Gospodyń Wiejskich w Rogowie

Rok założenia – 2013

liczba członków – 21

Zarząd KGW w Rogowie:

    Elżbieta Szabla – Przewodnicząca
    Sylwia Bomba – Wiceprzewodnicząca
    Katarzyna Nowak – Sekretarz
    Wioletta Leks – Skarbnik
    Joanna Mysiak- Członek


Koło Gospodyń Wiejskich w Rogowie powstało w maju tego roku, tworzy je 21 osób. Łączy kilka pokoleń – najstarsza z pań ma 88 lat, a najmłodsze mają po 27 lat. Panie uczestniczą w gminnych i lokalnych imprezach. Współorganizują Dożynki Parafialne. Natomiast tradycyjny stół wystawowy mogły zaprezentować podczas wystawy koni oraz na Dożynkach Wojewódzkich w Masłowie. Chętnie biorą udział w spotkaniach w ramach projektu „babiniec”, które odbywają się corocznie porą jesienną, a także szkoleniach nt. zdrowej żywności, czy organizowanych wycieczkach. Obok spraw typowo kobiecych panie dbają także o wizerunek całej miejscowości, z pomocą finansową z gminy przyczyniły się bowiem do odremontowania świetlicy wiejskiej w Rogowie. Wszystkie działania i starania, które panie uczyniły dotychczas świadczą o tym, jak wielkie znaczenie miała aktywizacja KGW.