KGW Ksany


 KGW_Ksany.jpg

Koło Gospodyń Wiejskich w Ksanach

Rok założenia – 2012 rok

liczba członkiń – 19

Zarząd KGW w Ksanach:

    Jolanta Marcisz – Przewodnicząca

    Joanna Szumilas – Wiceprzewodnicząca

    Bożena Bąk – Sekretarz

    Teresa Misterka – Skarbnik

 Panie z Koła Gospodyń Wiejskich w Ksanach biorą aktywny udział we wszystkich imprezach okolicznościowych organizowanych na terenie Gminy, jak również na terenie Powiatu. Przygotowują potrawy na konkursy oraz własnoręcznie zrobione stroiki świąteczne i inne na kiermasze i „babińce”. Spotykają się średnio co dwa tygodnie w sprawach organizacyjnych, a także zwyczajowo towarzyskich. Biorą czynny udział w uroczystościach i imprezach gminnych, konkursach kulinarnych na terenie regionu, mobilizują współmieszkańców do społecznej pracy.