KĘSÓW


KĘSÓW

 kesow.jpg

Liczba mieszkańców: 92, powierzchnia: 186 ha, parafia: Rogów

sołtys: Urszula Jóźwiak

Rada Sołecka w składzie:
1. Błaszkiewicz Stefan
2. Buczak Wiesław
3. Kmiecik Jerzy

Rys historyczny:

Kęsów po raz pierwszy został wspomniany przez Jana Długosza w Liber beneficiorum. Wieś ta należała kiedyś do majątku rogowskiego, znajdowały się w niej dobra folwarczne i dworska cegielnia.
Od 1980 roku działa tu drużyna Ochotniczej Straży Pożarnej. W Kęsowie znajduje się najwyżej położony punkt widokowy gminy, z którego można podziwiać panoramę okolicy.

kesow_1.jpg 

Opatowiec widziany z Kęsowa

kesow_2.jpg

Widok z Kęsowa w kierunku Rogowa

kesow1_1.JPG

Świetlica w Kęsowie