Wiadomości - GOPS

Karta Dużej Rodziny

Dodał: Bartek Data: 2018-03-06 13:47:25 (czytane: 984)

Wójt Gminy Opatowiec informuje, że od 1 stycznia 2018 r. obok tradycyjnej plastikowej Karty Dużej Rodziny, członkowie wielodzietnych rodzin z terenu naszej Gminy, będą mogli otrzymywać karty w formie aplikacji na urządzenie mobilne (smartfon, tablet).

Wnioskując o KDR, możliwe jest wybranie Karty w formie tradycyjnej oraz elektronicznej lub tylko jednej z tych form. Warto jednak pamiętać, że wybranie drugiej formy Karty w późniejszym terminie (w ramach kolejnego wniosku) będzie wiązać się z wniesieniem opłaty w wysokości 9,21 zł – wyjątek stanowi sytuacja, w której członek rodziny wielodzietnej do 31.12.2017 r. złożył wniosek o tradycyjną (tj. plastikową) Kartę Dużej Rodziny, a wniosek o dodatkową formę Karty w postaci elektronicznej złożył do 31.12.2019 r.

Karta Dużej Rodziny to system zniżek i dodatkowych uprawnień dla rodzin 3+ zarówno w instytucjach publicznych, jak i w firmach prywatnych. Jej posiadacze mają możliwość tańszego korzystania z oferty instytucji kultury, ośrodków rekreacyjnych czy księgarni na terenie całego kraju. Posiadanie Karty ułatwia więc dużym rodzinom dostęp do rekreacji oraz obniża koszty codziennego życia.

W praktyce Karta Dużej Rodziny zapewnia zniżki przy zakupie jedzenia i kosmetyków, odzieży i obuwia, książek, zabawek oraz paliwa. Obniża także koszty rachunków za usługi telekomunikacyjne czy bankowe. Pozwala na tańsze przejazdy pociągami i komunikacją publiczną w wybranych miejscowościach. Karta Dużej Rodziny to ulga dla domowego budżetu rodzin wielodzietnych.

Nowy wzór wniosku o przyznanie Karty Dużej Rodziny lub wydanie jej duplikatu dostępny jest na stronie Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej pod adresem: https://www.mpips.gov.pl/bip/ogloszenia-i-wykazy/wsparcie-dla-rodzin-z-dziecmi/wniosek-o-przyznanie-karty-duzej-rodziny-lub-wydanie-duplikatu/

lub jest do pobrania w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Opatowcu, ul Rynek 16, 28-520 Opatowiec.

Przeczytaj kolejną wiadomość:

Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych w Szkole Podstawowej im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Opatowcu

W tym roku 1 marca po raz ósmy obchodziliśmy Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych....