KAMIENNA


 KAMIENNA

 kamienna.jpg

 Liczba mieszkańców: 244, powierzchnia: 474 ha, parafia: Sokolina

sołtys: Domoń Tadeusz

Rada Sołecka w składzie:
1. Małek Jolanta
2. Gruszka Krzysztof
3. Kłos Piotr
4. Kozik Stanisław
5. Małek Mirosław


Rys historyczny:

Kamienna to najdalej wysunięta na północ miejscowość gminy Opatowiec. Jako Kamyona pojawia się już w Długoszowym w Liber beneficiorum. Nazwa wsi wywodzi się przypuszczalnie od określenia rodzaju gleby, która miała tu być kamienista.
W Kamiennej, podobnie jak w Rogowie, do 1945 roku istniał dwór ziemiański. W XIX wieku wieś była własnością rodziny Masłowiczów, po których przejęli ją Ludwika z Rzewuskich i Adam Grabkowscy. W czasie drugiej wojny światowej dwór w Kamiennej był miejscem schronienia licznych uciekinierów (m.in. wybitnego serologa Ludwika Hirszfelda), znajdował się w nim także punkt opatrunkowy 106. Dywizji Piechoty Armii Krajowej. Po wojnie majątek został skonfiskowany przez państwo i rozparcelowany.
W pobliżu miejscowości przebiegała jedna z odnóg Szlaku Jagiellońskiego prowadzącego niegdyś z Krakowa do Wilna. Dziś o drodze tej przypominają zabytkowe figury ustawione przy dawnym trakcie.
W Kamiennej działa drużyna Ochotniczej Straży Pożarnej i Koło Gospodyń Wiejskich. W 2012 roku sołectwo po raz pierwszy było gospodarzem gminnego Święta Plonów.
Jeszcze w ostatnich dekadach XX wieku przez Kamienną przejeżdżała kolejka wąskotorowa, której tory zostały rozebrane dopiero niedawno.


slide0058_2.jpg

Figura przy dawnym Szlaku Jagiellońskim

figura_kamienna.jpg

Zabytkowa figura przydrożna w Kamiennej

DSC_0331_1.jpg

Remiza OSP oraz wiata w Kamiennej