Wiadomości - Aktualności

Jubileusz 50 lat pożycia małżeńskiego

Dodał: ugopatowiec Data: 2017-09-06 14:38:25 (czytane: 1338)

„Nie wystarczy pokochać, trzeba jeszcze umieć wziąć tę miłość w ręce i przenieść ją przez całe życie.” Auguste Bekannte

W dniu 6 września 2017 roku w Domu Kultury w Opatowcu odbyła się uroczystość uhonorowania małżonków, którzy ponad 50 lat temu rozpoczynali wspólne życie, a teraz są „Ambasadorami miłości małżeńskiej”.


Uroczystego aktu Dostojnych Jubilatów dokonał Wójt Gminy – Sławomir Kowalczyk, w asyście Kierownika USC Huberta Krupy i Zastępcy Kierownika USC – Renaty Tomal.
Odznaczenia przyznano Dostojnym Jubilatom - Państwu:

 1. Państwo Zofia i Władysław Bartoszowie
 2. Państwo Zofia i Mieczysław Dębscy
 3. Państwo Elżbieta i Marian Glińscy
 4. Państwo Helena i Ryszard Gruszkowie
 5. Państwo Helena i Stanisław Kopciowie
 6. Państwo Eleonora i Piotr Leksowie
 7. Państwo Halina i Franciszek Masłowscy
 8. Państwo Józefa i Józef Miniurowie
 9. Państwo Walentyna i Stanisław Mystkowie
 10. Państwo Danuta i Mieczysław Pawlikowie
 11. Państwo Maria i Franciszek Szablowie
 12. Państwo Marianna i Władysław Szluchcikowie

Jubilaci otrzymali list gratulacyjny, kwiaty i drobny upominek. Szczególną, 65-rocznicę, obchodzili Państwo Eleonora i Piotr Leksowie. Były gratulacje, życzenia, chwile wspomnień i wzruszeń oraz toast wzniesiony na cześć Jubilatów przy dźwiękach „Marsza Mendelssohna”, który po  pół wieku, ponownie dla Nich zabrzmiał. Do życzeń dołączył się Pan Marian Gruszka - Radny powiatowy i sołtys wsi Krzczonów, który pogratulował Jubilatom wspaniałej rocznicy i obdarował słodkim upominkiem.

Medal Za Długoletnie Pożycie Małżeńskie ustanowiono jako nagrodę dla małżonków, którzy przeżyli wspólnie co najmniej 50 lat. Został ustanowiony ustawą z dnia 17 lutego 1960 roku o orderach i odznaczeniach, a włączony do obecnego systemu odznaczeń państwowych ustawą z 16 października 1992 roku o orderach i odznaczeniach. Wnioski o nadanie Medali Za Długoletnie Pożycie Małżeńskie przygotowuje kierownik urzędu stanu cywilnego. Po podpisaniu przez wójta wysyła się je do urzędu wojewódzkiego celem podpisania przez wojewodę. Następnie wnioski o których mowa wyżej – wojewoda przedstawia Prezydentowi  Rzeczypospolitej Polskiej z prośbą o nadanie Medali Za Długoletnie Pożycie Małżeńskie.

Szanownym Jubilatom gratulujemy pięknego Jubileuszu małżeństwa, życzymy, aby w zdrowiu i szczęściu doczekali kolejnych pięknych rocznic.

Zdjęć w galerii: 39
Przeczytaj kolejną wiadomość:

Obchody 78. rocznicy wybuchu II Wojny Światowej

W dniu trzeciego września, na terenie gminy Opatowiec odbyły się uroczystości upamiętniające wybuch II Wojny Światowej. ...