Wiadomości - Aktualności

Informacja z noworocznej Sesji Rady Miejskiej

Dodał: Bartek Data: 2020-12-31 15:29:11 (czytane: 621)

w dniu 29 grudnia 2020 roku odbyła się Sesja Rady Miejskiej w Opatowcu. Na posiedzeniu radni przyjęli jednogłośnie Budżet Gminy Opatowiec na 2021 rok.

Najważniejszą uchwałą w porządku obrad był przyszłoroczny budżet gminy – strategiczny dokument jeżeli chodzi o gminne finanse. Przed podjęciem uchwały w sprawie budżetu zebrani wysłuchali informację Burmistrza Miasta i Gminy Opatowiec Sławomira Kowalczyka o realizacji zadań społeczno-gospodarczych w roku 2020, w którym poinformował o zakończonych inwestycjach w trudnym 2020 roku oraz rozpoczętych i zaplanowanych na przyszły rok.

Przewodniczący Rady Henryk Kryca poinformował, że projekty budżetu i Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2021-2037 (WPF) byly omówione z radnymi podczas prac komisji rady i zostały pozytywnie zaopiniowane przez wszystkich radnych. Te dwie uchwały są ze sobą ściśle powiązane, bo budżet musi być zgodny z wieloletnimi planami gminy. Zostały one również, zgodnie z przepisami, przedłożone Regionalnej Izbie Obrachunkowej, która pozytywnie zaopiniowała dokumenty. Za uchwaleniem budżetu na 2021 rok oraz WPF za byli wszyscy radni.

Podczas sesji Radni podjęli również uchwałę w sprawie zapewnienia warunków osiedlenia się na terenie Gminy Opatowiec rodziny repatriantów z Kazachstanu. Rada Miejska w Opatowcu jednogłośnie wyraziła zgodę na przyjęcie w poczet mieszkańców naszej gminy polskiej rodziny, repatriantów z Kazachstanu, potomków wysiedlonych przez NKWD w bezkresny step w 1936 roku z okolic Kamieńca Podolskiego. Na mocy tej uchwały mamy możliwości choć częściowego naprawienia krzywdy dziejowej, jaka stała się udziałem naszych Rodaków, pozostałych na Kresach dawnej Rzeczpospolitej. Państwo Emilia i Stanisław Galitscy (Haliccy) przyjadą najprawdopodobniej do naszej gminy w drugiej połowie 2021 roku, ich syn Bronisław dołączy do nich po ok. trzech miesiącach. Gmina Opatowiec jest jedną z pierwszych gmin w województwie Świętokrzyskim, która uczestniczy w programie sprowadzania do Polski potomków Zeslańców. Warto zaznaczyć, że środki niezbędne na adaptację mieszkania dla rodziny gmina pozyskuje z budżetu państwa. Gmina udostępni lokal w ośrodku zdrowia w Krzczonowie.

Na zakończenie sesji Burmistrz Miasta i Gminy  Sławomir Kowalczyk oraz Przewodniczący Rady Henryk Kryca złożyli  mieszkańcom i uczestnikom sesji życzenia noworoczne.


sesja20201res.jpg 

 sesja20202res.jpg

 sesja20203res.jpgPrzeczytaj kolejną wiadomość:

Nowe oblicze Domu Kultury w Opatowcu

Zakończyły się prace remontowe w Domu Kultury w Opatowcu. Obiekt zyskał nowe, nowoczesne oblicze. Zmodernizowano infrastrukturę,...