Wiadomości - Aktualności

Informacja ws. zakupu paliwa stałego po cenie preferencyjnej

Dodał: Bartek Data: 2022-11-07 13:39:28 (czytane: 919)

Informujemy, iż z w związku z wejściem w życie Ustawy z dnia 27 października 2022 r. o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych nasza Gmina rozpoczyna przyjmowanie Wniosków od mieszkańców zainteresowanych zakupem węgla kamiennego po cenie preferencyjnej. Do zakupu preferencyjnego uprawniona jest osoba fizyczna w gospodarstwie domowym, która spełnia warunki uprawniające do dodatku węglowego, o którym mowa w art.2 ust. 1 Ustawy z dnia 5 sierpnia 2022 r. o dodatku węglowym.

Warunki zakupu preferencyjnego przedstawiają się następująco:

  1. Proponowane asortymenty to groszek oraz orzech(gruby) (węgiel nie będzie workowany);
  2. Przewidywane ilości możliwe do zakupienia przez gospodarstwo domowe w ramach zakupu preferencyjnego do 1,5 tony do 31 grudnia 2022 i 1,5 tony od 1 stycznia 2023 r.
  3. Gmina sprzedaje paliwo stałe - węgiel w ramach zakupu preferencyjnego po cenie nie wyższej niż 2000 zł brutto. Ostateczna cena zostanie podana po określeniu warunków współpracy w zakresie dystrybucji węgla z podmiotami zewnętrznymi.
  4. Do ceny wskazanej w punkcie 3 nie jest wliczony koszt transportu paliwa stałego z miejsca składowania do gospodarstwa domowego – będzie to stanowiło dodatkowy koszt zakupu węgla przez gospodarstwo domowe.

Składanie wniosków:

Mieszkańcy Gminy Opatowiec zainteresowani kupnem węgla, zobowiązani są do złożenia wniosku o zakup preferencyjny paliwa stałego dla gospodarstw domowych. Wnioski można złożyć:

- osobiście w Miejskim Ośrodka Pomocy Społecznej w Opatowcu

- za pośrednictwem operatora pocztowego na adres Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Opatowcu,

- elektronicznie za pomocą platformy ePUAP do Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Opatowcu.

Wniosek o zakup składa się na piśmie lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu art. 2 pkt 5 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2020 r. poz. 344). W przypadku złożenia wniosku o zakup za pomocą środków komunikacji elektronicznej wniosek o zakup opatruje się kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym albo podpisem osobistym.

Weryfikacja wniosków i procedura postępowania:

Wnioski podlegają weryfikacji, w szczególności w zakresie wypłacenia na rzecz gospodarstwa domowego, w skład którego wchodzi wnioskodawca, dodatku węglowego. Po pozytywnej weryfikacji wniosku mieszkaniec zostanie poinformowany (mailowo lub telefonicznie) o cenie za zamówiony asortyment oraz terminie i warunkach dokonania wpłaty. Po uiszczeniu należnej opłaty mieszkaniec otrzyma potwierdzenie, na podstawie którego będzie uprawniony do odbioru węgla we wskazanych punktach na terenie Gminy Opatowiec.

Uwaga! Urząd Miasta i Gminy Opatowiec nie pokrywa ani nie organizuje odbioru zamówionego węgla z punktu wskazanego na terenie gminy.

Wzór wniosku o zakup preferencyjny paliwa stałego dla gospodarstw domowych można pobrać z naszej strony internetowej (plik do pobrania pod tekstem).

Wniosek o zakup preferencyjny paliwa - pdf - pobierz

Wniosek o zakup preferencyjny paliwa - docx - pobierz

Procedura zakupu paliwa stałego dla gospodarstw domowych - pobierz

Przeczytaj kolejną wiadomość:

Opatowiec w 750 - lecie lokacji miasta

W celu pobrania publikacji w wersji .pdf, proszę kliknąć w zdjęcie poniżej. ...