Wiadomości - GOPS

Informacja w sprawie realizacji Programu Rodzina 500+ w Gminie Opatowiec

Dodał: Bartek Data: 2017-07-24 08:47:42 (czytane: 1443)

Wójt Gminy Opatowiec uprzejmie informuje, że świadczenia wychowawcze (Program Rodzina 500+), które obecnie mieszkańcy naszej Gminy otrzymują na swoje dzieci, przyznane są w większości przypadków do dnia 30 września 2017 r. (data określona w decyzji).

Aby nadal korzystać z tej formy wsparcia, należy złożyć nowy wniosek, na nowy okres świadczeniowy 2017/2018.

Wydawanie i przyjmowanie nowych wniosków Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Opatowcu rozpocznie od dnia 1 sierpnia 2017 r.

W przypadku, gdy osoba ubiegająca się o świadczenie wychowawcze na kolejny okres złoży wniosek wraz z dokumentami do dnia 31 sierpnia 2017 roku, ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego oraz wypłata tego świadczenia przysługująca za miesiąc październik 2017 r. nastąpi do dnia 31 października 2017 r.

 W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenie wychowawcze na kolejny okres złoży wniosek wraz z wymaganymi dokumentami w okresie od dnia 1 września 2017 roku  do dnia 30 września 2017  roku, ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego oraz wypłata przysługującego świadczenia wychowawczego następuje do dnia 30 listopada 2017 roku.

 W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenie wychowawcze na dany okres złoży wniosek wraz z wymaganymi dokumentami w okresie od dnia 1 października 2017 roku  do dnia 31 października 2017 roku, ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego oraz wypłata przysługującego świadczenia wychowawczego następuje do dnia 31 grudnia 2017 roku.

W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenie wychowawcze na dany okres złoży wniosek wraz z wymaganymi dokumentami w okresie od dnia 1 listopada  2017 roku do dnia 30 listopada 2017 roku, ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego oraz wypłata przysługującego świadczenia wychowawczego następuje do dnia 31 stycznia 2018 roku.

 W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenie wychowawcze na dany okres złoży wniosek wraz z wymaganymi dokumentami w okresie od dnia 1 grudnia 2017 roku do dnia 31 stycznia 2018 roku, ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego oraz wypłata przysługującego świadczenia następuje wychowawczego następuje do ostatniego dnia 28 lutego 2018 roku.

Świadczenie wychowawcze przysługuje rodzicom, opiekunom do dnia ukończenia przez dziecko 18. roku życia.

Świadczenie wychowawcze przysługuje na pierwsze dziecko, jeżeli dochód rodziny w przeliczeniu na osobę nie przekracza kwoty 800,00 zł.

Jeżeli członkiem rodziny jest dziecko niepełnosprawne, świadczenie przysługuje na pierwsze dziecko, jeżeli dochód rodziny w przeliczeniu na osobę nie przekracza kwoty 1200,00 zł.

Rokiem bazowym do obliczenia kryterium dochodowego (przy ubieganiu się na pierwsze dziecko) jest rok 2016.

Przy składaniu wniosku należy powiadomić o utracie lub uzyskaniu nowego dochodu.

Wnioski  będą przyjmowane w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Opatowcu ul. Rynek 16 od poniedziałku do piątku w godz. 7.30 – 15.30

Wnioski można będzie również składać za pośrednictwem:

 - Emp@tia,
 - Portalu E-PUAP,
 - bankowości elektronicznej,
 - PUE ZUS.

Wnioski o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego na okres świadczeniowy 2017/2018 złożone przed dniem 1 sierpnia 2017 r. nie będą rozpatrywane

plakat_500_nowy_okres_420x594mm_spad_3mm_1.jpg