Wiadomości - Aktualności

Informacja w sprawie pomocy żywnościowej

Dodał: Bartek Data: 2020-09-18 08:11:35 (czytane: 273)

Kolejnej edycji Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020, Podprogram 2020.

Burmistrz Miasta i Gminy Opatowiec informuje, że w związku z planowanym przystąpieniem do  realizacji kolejnej edycji Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020, Podprogram 2020, osoby zainteresowane paczkami żywnościowymi mogą zgłaszać się  w dniach od 21.09.2020 r. do 09.10.2020 r. do Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Opatowcu ul. Rynek 16, w celu zakwalifikowania do korzystania z tej formy pomocy.
Z pomocy żywnościowej w ramach POPŻ mogą korzystać osoby i rodziny znajdujące się w trudnej sytuacji życiowej, spełniające kryteria określone w art. 7 ustawy o pomocy społecznej i których dochód nie przekracza 200 %  kryterium dochodowego uprawniającego do skorzystania z pomocy społecznej, tj. kwoty:
- 1402 zł dla osoby samotnie gospodarującej,
- 1056 zł dla  osoby w rodzinie.

Szczegółowe informację na temat programu oraz sposobu kwalifikacji można uzyskać pod numerem telefonu: 41 352 70 50.

popz2020.jpg 

Przeczytaj kolejną wiadomość:

Zaproszenie na Sesję Rady Miejskiej

Zapraszam na Sesję Rady Miejskiej w Opatowcu, która odbędzie się 18 września 2020 r. (piątek) godz. 15:00 w Zespole Szkolno-Przedszkolnym...