Wiadomości - Aktualności

Informacja o sesji Rady Miejskiej w Opatowcu

Dodał: Radek Data: 2022-08-05 12:48:48 (czytane: 581)

Sesja Rady Miejskiej w Opatowcu odbędzie się 11 sierpnia 2022 r. (czwartek) godz. 9ºº w Urzędzie Miasta i Gminy w Opatowcu.

Porządek sesji:
1.    Otwarcie.
2.    Przedstawienie porządku obrad.
3.    Przyjęcie protokołu z Sesji odbytej w dniu 30 czerwca 2022 roku.
4.    Sprawozdanie z działalności Burmistrza Miasta i Gminy w okresie między sesjami.
5.    Podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu Gminy Opatowiec na 2022 rok.
6.    Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów      Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii i Uzależnieniom Behawioralnym na 2022 rok na terenie Gminy Opatowiec.
7.    Sprawy różne.
8.    Zapytania i interpelacje.
9.    Zamknięcie obrad.     
                                                                                                                                                                                                                              
                                                                                       Przewodniczący Rady Miejskiej
                                                                                       
                                                                                                    Henryk  Kryca

Przeczytaj kolejną wiadomość:

Podpisanie umowy na modernizację drogi w Kobieli

W dniu 28 lipca br. podpisana została umowa pomiędzy Andrzejem Bętkowskim - Marszałkiem Województwa Świętokrzyskiego a Sławomirem...