Wiadomości - Aktualności

Informacja o sesji Rady Miejskiej w Opatowcu

Dodał: Radek Data: 2022-06-24 15:33:15 (czytane: 904)

Sesja Rady Miejskiej w Opatowcu odbędzie się 30 czerwca 2022 r. (czwartek) o godz. 12ºº w Domu Kultury w Opatowcu.

Porządek sesji:
1.    Otwarcie.
2.    Przedstawienie porządku obrad.
3.    Przyjęcie protokołów z Sesji odbytych w dniu 27 maja 2022 roku.
4.    Sprawozdanie z działalności Burmistrza Miasta i Gminy w okresie między sesjami.
5.    Debata nad raportem o stanie Gminy Opatowiec za 2021 r.
6.    Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Burmistrzowi Miasta i Gminy Opatowiec wotum zaufania.
7.    Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2021 rok.
8.    Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Burmistrzowi Miasta i Gminy Opatowiec absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2021 rok.
9.    Podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu Gminy Opatowiec na 2022 rok.
10.    Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Opatowiec na lata 2022-2037.
11.    Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały przyjęcia Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii i Uzależnieniom Behawioralnym na 2022 rok na terenie Gminy Opatowiec.
12.    Sprawy różne.
13.    Zapytania i interpelacje.
14.    Zamknięcie obrad.    

                                                                                             
                                                                                    Przewodniczący Rady Miejskiej


                                                                                                 Henryk  Kryca