Wiadomości - Aktualności

Informacja o Sesji Rady Miejskiej w Opatowcu

Dodał: Bartek Data: 2021-03-16 15:25:56 (czytane: 266)

Zapraszam na Sesję Rady Miejskiej w Opatowcu, która odbędzie się 23 marca 2021 r. (wtorek) godz. 10ºº w Urzędzie Miasta i Gminy w Opatowcu.


Porządek sesji:
1. Otwarcie.
2. Przedstawienie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z Sesji odbytej w dniu 23 lutego 2021 roku.
4. Sprawozdanie z działalności Burmistrza Miasta i Gminy w okresie między sesjami.
5. Przedstawienie informacji o stanie bezpieczeństwa i porządku na terenie Gminy Opatowiec za rok 2020.
6. Przyjęcie sprawozdania z realizacji zadań z zakresu wspierania rodziny za rok 2020
w Gminie Opatowiec oraz potrzeby związane z realizacją zadań.
7. Podjęcie uchwały w sprawie programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Opatowiec w 2021 roku.
8. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu Gminy Opatowiec na 2021 rok.
9. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Kierownika MOPS
w Opatowcu.
10. Sprawy różne.
11. Zapytania i interpelacje.
12. Zamknięcie obrad.                                                                                                  

                                                                                        Przewodniczący Rady Miejskiej
                                                                                       
                                                                                                       Henryk  Kryca