Wiadomości - Aktualności

Informacja o sesji Rady Miejskiej w Opatowcu

Dodał: Bartek Data: 2023-03-07 11:53:16 (czytane: 907)

Informuje się, że Sesja Rady Miejskiej w Opatowcu odbędzie się 10 marca 2023 r. (piątek) godz. 9ºº w Urzędzie Miasta i Gminy w Opatowcu.

Porządek sesji:
1.    Otwarcie.
2.    Przedstawienie porządku obrad.
3.    Przyjęcie protokołu z Sesji odbytej w dniu 30 stycznia  2023 r..
4.    Sprawozdanie z działalności Burmistrza Miasta i Gminy w okresie między sesjami.
5.    Podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu Gminy Opatowiec na 2023 rok
6.    Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Opatowiec na lata 2023-2037.
7.    Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia ramowego planu pracy Rady Miejskiej w Opatowcu na 2023 rok.
8.    Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia planów pracy stałych komisji Rady Miejskiej w Opatowcu na 2023 rok.
9.    Podjęcie uchwały w sprawie  zmiany uchwały Nr  XLV/210/2021Rady Miejskiej w Opatowcu z dnia 30 grudnia 2021 r. w sprawie ustanowienia zasad, na jakich przewodniczącemu organu wykonawczego jednostki pomocniczej będzie przysługiwała dieta.
10.  Podjęcie uchwały w sprawie  programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Opatowiec w 2023 roku
11.  Podjęcie uchwały w sprawie niewyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy Opatowiec środków stanowiących fundusz sołecki.
12.  Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia ,,Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych w Gminie Opatowiec na lata 2023-2030’’.
13.   Podjęcie uchwały w  sprawie zmiany uchwały Nr XLIII/240/2018 Rady Gminy Opatowiec z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie uchwalenia regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Opatowiec.
14.  Sprawy różne, zapytania i interpelacje.
15.  Zamknięcie obrad.


                               Przewodniczący Rady Miejskiej
                             Henryk  Kryca

Przeczytaj kolejną wiadomość:

I miejsce drużyny dziewcząt w Siatkarskich Mistrzostwach Szkół Podstawowych województwa świętokrzyskiego dla klas 4-6 na szczeblu powiatowym

W dniu 27.02.2023r. w Skalbmierzu odbyły się Powiatowe Siatkarskie Mistrzostwa Szkół Podstawowych województwa świętokrzyskiego dla klas...