Wiadomości - Aktualności

Informacja o sesji Rady Miejskiej w Opatowcu

Dodał: Radek Data: 2022-11-25 16:39:56 (czytane: 711)

Zapraszam na Sesję Rady Miejskiej w Opatowcu, która odbędzie się 1 grudnia 2022 r. (czwartek) godz. 11ºº w Urzędzie Miasta i Gminy w Opatowcu.


Porządek sesji:
1. Otwarcie.
2. Przedstawienie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołów z Sesji odbytych w dniu 27 października i 21 listopada 2022 r..
4. Sprawozdanie z działalności Burmistrza Miasta i Gminy w okresie między sesjami.
5. Podjęcie uchwały w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego na 2023 rok.
6. Podjęcie uchwały w sprawie wysokości stawek podatku od nieruchomości.
7. Podjęcie uchwały w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości w 2023 r .
8. Podjęcie uchwały w sprawie stawek podatku od środków transportowych.
9. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu gminy Opatowiec na 2022 r.
10. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Opatowiec na lata 2022-2037.
11. Podjęcie uchwały w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu umarzania, odraczania lub rozkładania na raty należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, przypadających Gminie Opatowiec lub jej jednostką organizacyjnym.
12. Podjęcie uchwały w sprawie rocznego ,,Programu współpracy Gminy Opatowiec z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2023 r.
13. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego na linii komunikacyjnej w gminie Opatowiec w ramach Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej w 2023 roku.
14. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie do zasobu nieruchomości gminnych niezabudowanej nieruchomości gruntowej.
15. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie do zasobu nieruchomości gminnych niezabudowanej nieruchomości gruntowej.
16. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie do zasobu nieruchomości gminnych niezabudowanej nieruchomości gruntowej.
17. Sprawy różne, zapytania i interpelacje.
18. Zamknięcie obrad.

 

                                                                                       Przewodniczący Rady Miejskiej        

                                                                                                     Henryk Kryca 

Przeczytaj kolejną wiadomość:

Komunikat Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Kazimierzy Wielkiej

dotyczącego obowiązków właścicieli, zarządców i użytkowników obiektów budowlanych w związku z sezonem jesienno – zimowym 2022...