Wiadomości - Aktualności

Informacja o sesji Rady Miejskiej w Opatowcu

Dodał: Bartek Data: 2022-09-22 14:36:17 (czytane: 785)

Zapraszam na Sesję Rady Miejskiej w Opatowcu, która odbędzie się 28 września 2022 r. (środa) godz. 10ºº w Urzędzie Miasta i Gminy w Opatowcu.

Porządek sesji:
1. Otwarcie.
2. Przedstawienie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z Sesji odbytej w dniu 11 sierpnia 2022 roku.
4. Sprawozdanie z działalności Burmistrza Miasta i Gminy w okresie między sesjami.
5. Przedstawienie informacji w zakresie przygotowania placówek oświatowych do realizacji zadań w roku 2022/2023.
6. Przedstawienie informacji o działalności Samorządowej Instytucji Kultury pod nazwą Gminna Biblioteka Publiczna w Opatowcu.
7. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu Gminy Opatowiec na 2022 rok.
8. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Opatowiec na lata 2022-2037.
9. Podjęcie uchwały w sprawie  wyrażenia zgody na nabycie do zasobu nieruchomości  gminnych nakładów na budowę budynku w drodze zamiany.
10. Podjęcie uchwały w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Opatowiec w roku szkolnym 2022/2023.
11.  Podjęcie uchwały w sprawie   określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć pedagogów, pedagogów specjalnych, psychologów, logopedów, terapeutów pedagogicznych, doradców zawodowych zatrudnionych w szkołach i placówkach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Opatowiec.
12. Sprawy różne, zapytania i interpelacje.
13. Zamknięcie obrad.       

                                                                                       Przewodniczący Rady Miejskiej

                                                                                      Henryk Kryca

Przeczytaj kolejną wiadomość:

Nowości wydawnicze już dostępne w bibliotece

Na czytelników biblioteki w Opatowcu czeka około 300 nowości książkowych. ...