Wiadomości - Aktualności

Informacja o Sesji Rady Miejskiej

Dodał: Bartek Data: 2021-12-23 13:08:11 (czytane: 574)

Sesja Miejskiej w Opatowcu, odbędzie się 30 grudnia 2021 r. (czwartek) godz. 11ºº w Domu Kultury w Opatowcu.

Porządek sesji:
1.    Otwarcie.
2.    Przedstawienie porządku obrad.
3.    Przyjęcie protokołu z Sesji odbytej w dniu 3 grudnia 2021 roku.
4.    Informacja Burmistrza Miasta i Gminy o realizacji zadań społeczno-gospodarczych w roku 2021.
5.    Przyjęcie sprawozdania z pracy Stałych Komisji Rady Miejskiej i Rady Miejskiej za rok 2021.
6.    Podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu Gminy Opatowiec na 2021 rok.
7.    Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Opatowiec na lata     2021-2037.
8.    Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Opatowiec na 2022 rok.
9.    Podjęcie uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Opatowiec na lata 2022-2037.
10.    Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałaniu Narkomanii na 2022 rok na terenie Gminy Opatowiec.
11.    Sprawy różne, zapytania i interpelacje.
12.    Zamknięcie obrad.

 

                                                                                                 Przewodniczący Rady Miejskiej
                                                                                       
                                                                                                                Henryk  Kryca

Transmisja Sesji Rady Miejskiej

Przeczytaj kolejną wiadomość:

Podpisanie umowy na przebudowę świetlicy wiejskiej w Urzutach

Dnia 23 grudnia 2021 r. Burmistrz Miasta i Gminy Opatowiec Sławomir Kowalczyk przy kontrasygnacie Skarbnika Miasta i Gminy Anny Klimaszewskiej-Luty...