Wiadomości - Aktualności

Informacja o Sesji Rady Miejskiej

Dodał: Bartek Data: 2021-11-26 10:38:23 (czytane: 246)

Sesja Rady Gminy Opatowiec, odbędzie się 3 grudnia 2021 r. (piątek) godz. 9ºº w Urzędzie Miasta i Gminy Opatowiec.

Porządek sesji:

1.      Otwarcie.

2.      Przedstawienie porządku obrad.

3.      Przyjęcie protokołu z Sesji odbytej w dniu 19 listopada 2021 roku.

4. Sprawozdanie z działalności Burmistrza Miasta i Gminy w okresie między sesjami.

5.      Podjęcie uchwały w sprawie wysokości stawek podatku od nieruchomości.

6.      Podjęcie uchwały w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości w 2022 r.

7.      Podjęcie uchwały w sprawie stawek podatku od środków transportowych.

8.      Podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu gminy Opatowiec na 2021 r.

9.       Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Opatowiec na lata 2021-2037.

10.  Sprawy różne, zapytania i interpelacje.

11.  Zamknięcie obrad.

Przewodniczący Rady Miejskiej

                                                                                       

                                                                                                        Henryk  Kryca

 

Transmisja Sesji Rady Miejskiej 

Przeczytaj kolejną wiadomość:

Mieszkanie dla repatriantów w Krzczonowie

Przywitaliśmy już w naszej gminie repatriantów z Kazachstanu Państwa Emilię i Stanisława Galitskich. Po przyjeździe do Polski czekało...