Wiadomości - Aktualności

Informacja o refundacji podatku VAT dla odbiorców paliw gazowych

Dodał: Bartek Data: 2023-01-26 12:32:17 (czytane: 497)

Burmistrz Miasta i Gminy Opatowiec informuje, że można składać w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Opatowcu wnioski o wypłatę refundacji podatku VAT za dostarczone paliwo gazowe w 2023 r. o której mowa w ustawie o szczególnej ochronie niektórych odbiorców paliw gazowych w 2023 r. w związku z sytuacją na rynku gazu (Dz. U. z 2022 r., poz. 2687).

Zgodnie z treścią ustawy refundacja podatku VAT:

Refundacja podatku VAT dotyczy okresu od 1 stycznia 2023 r. do 31 grudnia 2023 r. i wymaga złożenia wniosku (wzór wniosku do pobrania poniżej). 

Do wniosku o refundację podatku VAT odbiorca paliw gazowych w gospodarstwie domowym, załącza:

1. Fakturę dokumentującą dostarczenie paliw gazowych do tego odbiorcy przez to przedsiębiorstwo energetyczne obejmującą okres dotyczący wniosku.                                       

2. Dowód uiszczenia zapłaty za tę fakturę.

Refundacja  podatku VAT przysługuje odbiorcom paliw gazowych w gospodarstwie domowym, które  wykorzystują jako główne źródło ogrzewania gospodarstwa domowego urządzenia grzewcze zasilane paliwami gazowymi i są wpisane lub zgłoszone do centralnej ewidencji emisyjności budynków (CEEB) do dnia wejścia w życie ustawy (do 21grudnia 2022 r.), albo po tym dniu – w przypadku głównego źródła ogrzewania wpisanego lub zgłoszonego po raz pierwszy do centralnej ewidencji emisyjności budynków.

Refundację podatku VAT otrzymają gospodarstwa domowe spełniające kryterium dochodowe:

•    2100 zł dla gospodarstwa jednoosobowego,

•    1500 zł  na osobę w gospodarstwie domowym wieloosobowym.

Wysokość przeciętnego miesięcznego dochodu ustala się na podstawie art.3 pkt 1 ustawy z 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz.U. z 2022 r., poz. 615 z późn.zm.).

Refundacja podatku VAT  za gaz przysługuje na podstawie otrzymanej pierwszej  opłaconej faktury w 2023 roku. 

Wniosek składa się w ciągu 30 dni od dnia otrzymania faktury dokumentującej dostarczenie paliw gazowych.  

Wniosek o refundację podatku VAT składa się w gminie właściwej ze względu na miejsce zamieszkania osoby składającej ten wniosek.

Wniosek wraz z załącznikami i w/w dokumentami należy złożyć w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Opatowcu, ul. Rynek 16, od poniedziałku do piątku w godz. 7.30 – 15.30.

 Wzór wniosku wraz załącznikami do pobrania:

https://bip.mos.gov.pl/energetyka/wzor-wniosku-o-wyplate-refundacji-podatku-vat-za-dostarczone-paliwa-gazowe-w-2023-r/

Przeczytaj kolejną wiadomość:

Informacja o sesji Rady Miejskiej w Opatowcu

Sesja Rady Miejskiej w Opatowcu odbędzie się 30 stycznia 2023 r. (poniedziałek) godz. 10ºº w Urzędzie Miasta i Gminy w Opatowcu....