Wiadomości - Aktualności

Informacja o realizacji świadczenia wychowawczego Rodzina 500 + na terenie Gminy Opatowiec

Dodał: ugopatowiec Data: 2016-08-02 15:00:43 (czytane: 4397)

Świadczenie wychowawcze Rodzina 500 + to systemowe wsparcie polskich rodzin.

 rodzina_500_.jpg

Zgodnie z ustawą o pomocy państwa w wychowaniu dzieci, świadczenie wychowawcze przysługuje matce, ojcu, opiekunowi faktycznemu  oraz opiekunowi prawnemu dziecka, do dnia ukończenia przez dziecko 18 roku życia.

Rodzina z dwojgiem dzieci i więcej, otrzymuje po 500 zł na drugie i kolejne dziecko, niezależnie od dochodu.

W przypadku rodzin z dochodem poniżej 800 zł netto na osobę, wsparcie otrzyma rodzina także na pierwsze lub jedyne dziecko. Dla rodzin z dzieckiem niepełnosprawnym kryterium dochodowe jest wyższe i wynosi 1200 zł netto.

Na terenie naszej gminy realizacja ww. zadania przebiega sprawnie, przyjmowane wnioski są sukcesywnie rozpatrywane, a świadczenia wypłacane bez zbędnej zwłoki. 

Od 1 kwietnia do 31 lipca 2016 roku do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej  w Opatowcu wpłynęło 206 wniosków,  w tym 199 wniosków w wersji papierowej i 7 wniosków w wersji elektronicznej.

Na 206 wniosków przyjętych w tutejszym Ośrodku, 8 przekazano do rozpatrzenia przez Urząd Marszałkowski Woj. Świętokrzyskiego w Kielcach w związku z zachodzącą koordynacją systemu zabezpieczenia społecznego. Z pośród 198 wniosków pozostałych, wydano:
- 192 decyzje przyznające świadczenie wychowawcze,
- 2 decyzje odmawiające  przyznania świadczenia ze względu na przekroczenie dochodu 800 zł na jedną osobę w rodzinie wnioskodawcy,
- 1 wniosek został przekazany do rozpatrzenia według właściwości do innego Ośrodka Pomocy Społecznej w związku na miejsce zamieszkania wnioskodawcy.
- 1 wniosek pozostawiono bez rozpatrzenia ze względu na miejsce zamieszkania wnioskodawcy  i jego rodziny poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej.
- 2 wnioski czekają na rozpatrzenie w związku z prowadzonym postępowaniem administracyjnym w sprawie świadczenia wychowawczego.

Do końca lipca 2016 roku Gmina Opatowiec wypłaciła świadczenia wychowawcze dla 312 dzieci na ogólną kwotę 602 843,00 złotych.

Ponadto informujemy, że osobom, które chcą obecnie złożyć wniosek, prawo do świadczenia wychowawczego przysługuje od miesiąca, w  którym wpłynął wniosek z prawidłowo wypełnionymi dokumentami   do  30.09.2017 r.

Kierownik GOPS w Opatowcu
Jarosław Naporowski

Tagi: Rodzina   500+    

Przeczytaj kolejną wiadomość:

INFORMACJA

Urząd Gminy w Opatowcu informuje, iż Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej z siedzibą w Staszowie zakończyło rozwożenie...