Wiadomości - GOPS

Informacja o przystąpieniu do opracowania Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych w Gminie Opatowiec na lata 2023-2030

Dodał: Bartek Data: 2022-09-12 13:34:44 (czytane: 1427)

Burmistrz Miasta i Gminy Opatowiec informuje, że działając na podstawie: art. 17 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. 2021 poz. 2268 ze zm.), Gmina Opatowiec przystąpiła do opracowania Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych na lata 2023 -2030

Jest to dokument obligatoryjny dla każdej gminy, przygotowywany w celu realizacji skutecznej polityki społecznej.     

Aby dokument w możliwie największym stopniu odpowiadał na problemy i potrzeby społeczne, powołany został na mocy Zarządzenia Nr 92/2022 Burmistrza Miasta i Gminy Opatowiec z dnia 01 września 2022 r.,  Zespół ds. opracowania „Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych w Gminie Opatowiec na lata 2023 - 2030", który będzie wspierał merytorycznie i organizacyjnie proces jego opracowania.

Załącznik:

Zarządzenie Nr 92/2022 Burmistrza Miasta i Gminy Opatowiec z dnia 01 września 2022 r.

Przeczytaj kolejną wiadomość:

Przerwa w dostawie wody - Charbinowice

...