Wiadomości - GOPS

Informacja o przedłużeniu terminu wydawania skierowań POPŻ

Dodał: Bartek Data: 2018-10-17 14:20:31 (czytane: 632)

Wójt Gminy Opatowiec informuje, iż został przedłużony termin wydawania skierowań na paczki żywnościowe w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020, Podprogram 2018.

Osoby które jeszcze nie zostały zakwalifikowane do w/w Programu mogą zgłaszać się do 24.10.2018 r. lub do wyczerpania liczby przewidzianych paczek w podprogramie 2018 do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej  w Opatowcu w  celu wydania skierowania.

Z pomocy żywnościowej w postaci paczki żywnościowej w ramach POPŻ mogą korzystać osoby i rodziny znajdujące się w trudnej sytuacji życiowej, spełniające kryteria określone w art. 7 ustawy o pomocy społecznej i których dochód nie przekracza 200 %  kryterium dochodowego uprawniającego do skorzystania z pomocy społecznej tj. kwota:

- 1402 zł dla osoby samotnie gospodarującej,

- 1056 zł dla  osoby w rodzinie.

 

Jarosław Naporowski

Kierownik GOPS w Opatowcu

Przeczytaj kolejną wiadomość:

Ślubowanie klasy I oraz Dzień Edukacji Narodowej w Szkole Podstawowej im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Opatowcu

W dniu 16 października 2018 r. uczniowie klasy I Szkoły Podstawowej im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Opatowcu złożyli uroczyste...