Wiadomości - GOPS

Informacja o przedłużeniu terminu wydawania skierowań na paczki żywnościowe

Dodał: Bartek Data: 2020-10-12 14:07:06 (czytane: 103)

Burmistrz Miasta i Gminy Opatowiec informuje, iż został przedłużony termin wydawania skierowań na paczki żywnościowe w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020, Podprogram 2020.

Osoby które jeszcze nie zostały zakwalifikowane do w/w Programu mogą zgłaszać się do 30.10.2020 r. do Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej  w Opatowcu w  celu wydania skierowania.
Z pomocy żywnościowej w postaci paczki żywnościowej w ramach POPŻ mogą korzystać osoby i rodziny znajdujące się w trudnej sytuacji życiowej, spełniające kryteria określone w art. 7 ustawy o pomocy społecznej i których dochód nie przekracza 200 %  kryterium dochodowego uprawniającego do skorzystania z pomocy społecznej tj. kwota:
- 1402 zł dla osoby samotnie gospodarującej,
- 1056 zł dla  osoby w rodzinie.
popz2020.jpg

Przeczytaj kolejną wiadomość:

Gmina Opatowiec pozyskała samochód typu bus

Z satysfakcją informujemy, iż Gmina Opatowiec pozyskała nieodpłatnie samochód marki Mercedes Sprinter 315. ...