Wiadomości - GOPS

Informacja o pomocy żywnościowej

Dodał: Radek Data: 2021-11-02 11:55:17 (czytane: 1469)

Kolejna edycja Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020, Podprogram 2021.

Burmistrz Miasta i Gminy Opatowiec informuje, że w związku z planowanym przystąpieniem do  realizacji kolejnej edycji Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020, Podprogram 2021, osoby zainteresowane paczkami żywnościowymi mogą zgłaszać się  w dniach od 03.11.2021 r. do 26.11.2021 r. do Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Opatowcu ul. Rynek 16, w celu zakwalifikowania do korzystania z tej formy pomocy.
            Z pomocy żywnościowej w ramach POPŻ mogą korzystać osoby i rodziny znajdujące się w trudnej sytuacji życiowej, spełniające kryteria określone w art. 7 ustawy o pomocy społecznej i których dochód nie przekracza 220 %  kryterium dochodowego uprawniającego do skorzystania z pomocy społecznej, tj. kwoty:
- 1542,20 zł dla osoby samotnie gospodarującej,
- 1161,60 zł dla  osoby w rodzinie.
            Szczegółowe informację na temat programu oraz sposobu kwalifikacji można uzyskać pod numerem telefonu: 41 352 70 50.

 popz2020.jpg


mops_pomoc.jpg


Przeczytaj kolejną wiadomość:

Mieszkanie dla repatriantów w Krzczonowie

Przywitaliśmy już w naszej gminie repatriantów z Kazachstanu Państwa Emilię i Stanisława Galitskich. Po przyjeździe do Polski czekało...