Wiadomości - GOPS

Informacja na temat Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020, Podprogram 2018 w Gminie Opatowiec

Dodał: Bartek Data: 2018-09-21 12:29:00 (czytane: 996)

Wójt Gminy Opatowiec informuje, że Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Opatowcu przystąpił do Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020,Podprogram 2018.

Informacja na temat Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020, Podprogram 2018 w Gminie Opatowiec

Wójt Gminy Opatowiec informuje, że w związku z planowaną realizacją kolejnej edycji Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020, Podprogram 2018, osoby zainteresowane paczkami żywnościowymi mogą zgłaszać się do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Opatowcu ul. Rynek 16, w celu zakwalifikowania i wydania skierowania uprawniającego do korzystania z tej formy pomocy.

Skierowania będą wydawane od 01.10.2018 r. do 15.10.2018 r. lub do wyczerpania przewidzianych paczek w Podprogramie 2018 ( liczy się kolejność zgłoszeń).

Z pomocy żywnościowej w postaci paczki żywnościowej w ramach POPŻ mogą korzystać osoby i rodziny znajdujące się w trudnej sytuacji życiowej, spełniające kryteria określone w art. 7 ustawy o pomocy społecznej i których dochód nie przekracza 200 %  kryterium dochodowego uprawniającego do skorzystania z pomocy społecznej, tj. kwota:

- 1402 zł dla osoby samotnie gospodarującej,

- 1056 zł dla  osoby w rodzinie.

Osoby/rodziny zgłaszające się po w/w pomoc, proszone są o dostarczenie dokumentacji potwierdzającej ich aktualną sytuację dochodową (za miesiąc wrzesień 2018 r.).

 

Kierownik GOPS w Opatowcu

Jarosław Naporowski

Przeczytaj kolejną wiadomość:

Komunikat w sprawie sygnału alarmowego w dniu 1 sierpnia 2019 r.

W ramach treningów i ćwiczeń dotyczących systemów alarmowania, celem jednoczesnego upamiętnienia 75. rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego,...