Wiadomości - Aktualności

Informacja dotycząca kolektorów słonecznych

Dodał: Bartek Data: 2018-03-01 12:35:13 (czytane: 792)

Rozstrzygnięcie wniosku ws. instalacji kolektorów słonecznych na terenie gminy Opatowiec.

Urząd Gminy w Opatowcu informuje, że wniosek, złożony przez Gminę Opatowiec wspólnie z Gminami Wiślica, Czarnocin  i Nowy Korczyn w ramach osi Priorytetowej - 3 Efektywna i zielona energia Działania 3.1 Wytwarzanie i dystrybucja energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 - PROJEKTY PARASOLOWE został oceniony pozytywnie przez Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego.      

W związku z powyższym w 218 gospodarstwach domowych na terenie naszej gminy, zamontowane zostaną kompletne instalacje solarne w skład których będą wchodzić:

-  kolektory słoneczne na konstrukcji wsporczej dostosowanej do miejsca montażu na budynku,

-  rurociągi wraz z izolacją,

-  armatura kontrolno-pomiarowa,

-  zasobnik solarny.

Instalacje będą uruchomione, wykonany zostanie  rozruch oraz przekazane do użytkowania. Każdy użytkownik instalacji zostanie przeszkolony z obsługi zestawu solarnego oraz otrzyma instrukcję obsługi. Dofinansowanie zadania wynosić będzie 60% kosztów kwalifikowalnych. Wkrótce rozpocznie się procedura przetargowa mająca na celu wybór wykonawcy zadania.

 

Przeczytaj kolejną wiadomość:

Zaproszenie na XI Gminny Dzień Kobiet

...