Wiadomości - Aktualności

Informacja dla rolników w sprawie suszy

Dodał: Bartek Data: 2018-06-20 15:57:12 (czytane: 3480)

Zgodnie z komunikatem Instytutu Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa w Puławach na terenie Gminy Opatowiec wystąpiło zagrożenie suszą dla gleb z kategorii I i II obejmujące: zboża ozime, zboża jare, krzewy owocowe, truskawki.

Wyjaśnienia dotyczące kategorii gleb.

Zróżnicowanie przestrzenne pokrywy glebowej w Polsce według kategorii glebowych o różnej podatności na suszę - gleby bardzo lekkie (bardzo podatne), gleby lekkie (podatne), średnie (średnio podatne), ciężkie (mało podatne).

Kategoria I - Bardzo lekka, grupa granulometryczna:

piasek luźny - pl
piasek luźny pylasty - plp
piasek słabo gliniasty - ps
piasek słabo gliniasty pylasty - psp

Kategoria II - Lekka, grupa granulometryczna:

piasek gliniasty lekki - pgl
piasek gliniasty lekki pylasty - pglp
piasek gliniasty mocny - pgm
piasek gliniasty mocny pylasty - pgmp

Kategoria III - Średnia, grupa granulometryczna:

glina lekka - gl
glina lekka pylasta - glp
pył gliniasty - płg
pył zwykły - płz
pył piaszczysty - płp

Kategoria IV - Ciężka, grupa granulometryczna:

glina średnia - gs
glina średnia pylasta - gsp
glina ciężka - gc
glina ciężka pylasta - gcp
pył ilasty - płi
ił - i
ił pylasty – ip

Podatność gleb na suszę dla danych kategorii (w tym I i II) na terenie Gminy Opatowiec szczegółowiej obrazuje załączona mapa.

W związku z powyższym rolnicy, którzy ponieśli szkody  w  uprawach w wyniku wystąpienia ww. niekorzystnego zjawiska atmosferycznego mogą składać wnioski do Urzędu Gminy w Opatowcu o oszacowanie szkód  do  4 lipca 2018 r.

Do wniosku należy dołączyć kopię wniosku o płatności składanego do ARiMR w ramach wsparcia bezpośredniego. Dodatkowe informacje    w powyższej sprawie można uzyskać w U.G. w Opatowcu, bądź pod nr telefonu 41 35-18-052 wew. 14.

 Do pobrania - Wniosek o szacowanie szkód

mapa1.jpg 

 

 

 

 

 

 

Przeczytaj kolejną wiadomość:

Kolejne prace remontowe w Strażnicy OSP Opatowiec

Zamontowano kolejne, nowe drzwi garażowe w Strażnicy OSP w Opatowcu...