Wiadomości - Aktualności

Informacja dla rolników

Dodał: Bartek Data: 2019-08-08 11:35:45 (czytane: 3061)

Informujemy iż rolnicy, którzy ponieśli szkody w uprawach w wyniku wystąpienia niekorzystnego zjawiska atmosferycznego mogą składać wnioski do Urzędu Miasta i Gminy w Opatowcu o oszacowanie szkód do 18.08.2019 r.

Zgodnie z komunikatem Instytutu Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa  w Puławach (08 okres raportowania) na terenie Gminy Opatowiec wystąpiło zagrożenie suszą dla gleb z kategorii I, II, III i IV obejmujące: kat. 1: zboża ozime, zboża jare,  kukurydzę na ziarno, kukurydzę na kiszonkę, ziemniak, chmiel, tytoń, warzywa gruntowe, krzewy owocowe, drzewa owocowe, truskawki, rośliny strączkowe, kat. 2: zboża ozime, zboża jare, kukurydzę na ziarno, kukurydzę na kiszonkę, ziemniak, burak cukrowy, chmiel, tytoń, warzywa gruntowe, krzewy owocowe, drzewa owocowe, truskawki, rośliny strączkowe, kat. 3: zboża jare, kukurydzę na ziarno, kukurydzę na kiszonkę, tytoń, warzywa gruntowe, krzewy owocowe, rośliny strączkowe, kat. 4: tytoń, krzewy owocowe, rośliny strączkowe.                                                       

Wyjaśnienie dotyczące kategorii gleb

Zróżnicowanie przestrzenne pokrywy glebowej w Polsce według kategorii podatności gleb na suszę:

Kategoria I - Bardzo podatna na suszę(WOD < 127,5 mm), gatunek gleby:

piasek luźny - pl
piasek luźny pylasty - plp
piasek słabo gliniasty - ps
piasek słabo gliniasty pylasty – psp

 

Kategoria II- Podatna na suszę (WOD 127,5 - 169,9 mm), gatunek gleby:

piasek gliniasty lekki - pgl
piasek gliniasty lekki pylasty - pglp
piasek gliniasty mocny - pgm
piasek gliniasty mocny pylasty – pgmp

 

Kategoria IIIŚrednio podatna na suszę (WOD 170 - 202,5 mm), gatunek gleby:

glina lekka - gl
glina lekka pylasta - glp
pył gliniasty - płg
pył zwykły - płz
pył piaszczysty – płp

 

Kategoria IVMało podatna na suszę(WOD > 202,5 mm), gatunek gleby:

glina średnia - gs
glina średnia pylasta - gsp
glina ciężka - gc
glina ciężka pylasta - gcp
pył ilasty - płi
ił - i
ił pylasty – ip

 

Podatność gleb na suszę na terenie Gminy Opatowiec szczegółowiej obrazuje załączona mapa.

 

W celu określenia podatności gleb na suszę w systemie monitoringu suszy rolniczej wykorzystuje się ich pojemność wodną mierzoną ilością wody ogólnie dostępnej (WOD*) dla roślin, która jest obliczana jako różnica wilgotności objętościowej dla polowej pojemności wodnej i punktu trwałego więdnięcia w strefie korzeniowej.

Kategorie podatności gleb na suszę obejmują kontury gleb o zbliżonych właściwościach retencyjnych i potencjalnej ilości (WOD) w profilu glebowym z uwzględnieniem typowego zróżnicowania poboru wody przez system korzeniowy wraz z głębokością. Podstawowym czynnikiem decydującym o przynależności gleb do danej kategorii glebowej jest skład granulometryczny i jego zróżnicowanie w profilu glebowym do głębokości 1,5 m.

Kategorie podatności gleb na suszę określono dla gleb użytków rolnych wytworzonych z utworów mineralnych na podstawie informacji zawartej na mapie glebowo-rolniczej.

W związku z powyższym rolnicy, którzy ponieśli szkody  w  uprawach w wyniku wystąpienia ww. niekorzystnego zjawiska atmosferycznego mogą składać wnioski do Urzędu Miasta i Gminy w Opatowcu o oszacowanie szkód  do  18.08.2019 r.

Do wniosku należy dołączyć kopię wniosku o płatności składanego do ARiMR w ramach wsparcia bezpośredniego oraz informacje o  stanie posiadanych zwierząt (z ARiMR).

Dodatkowe informacje w powyższej sprawie można uzyskać w UMiG w Opatowcu, bądź pod nr telefonu 41 35-18-052 wew. 19.

 Wniosek o szacowanie szkód

Informacja RODO

 mapasusza2019r_1.jpg

Przeczytaj kolejną wiadomość:

Azbest - nabór wniosków

Zawiadomienie o naborze wniosków o udzielenie dotacji na usunięcie wyrobów zawierających azbest z nieruchomości znajdujących się na terenie...