Wiadomości - Aktualności

Informacja dla rolników

Dodał: Bartek Data: 2020-06-30 15:26:54 (czytane: 2140)

Urząd Miasta i Gminy Opatowiec informuje o możliwości składania wniosków o oszacowanie szkód powstałych w uprawach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej powstałych w wyniku wystąpienia niekorzystnego zjawiska atmosferycznego (gradu) na terenie Gminy Opatowiec w dniu 25.06.2020 r.

Do wniosku producent rolny jest zobowiązany dołączyć kserokopie wniosku o płatności obszarowe składany do ARiMR, informację o posiadanych zwierzętach (wyciąg IRZ) oraz zgodę na przetwarzanie danych osobowych.


Wnioski należy składać do Urzędu Miasta i Gminy w Opatowcu ul. Rynek 3, 28-520 Opatowiec, od poniedziałku do piątku w godz. 7.30-15.30 do 10.07.2020 r.


Dodatkowe informacje można uzyskać w U.M.iG. Opatowiec bądź pod nr tel. 41 35 18 052.  


Wniosek o szacowanie strat

Załącznik do wniosku o szacowanie strat

Przeczytaj kolejną wiadomość:

Azbest - nabór wniosków

Zawiadomienie o naborze wniosków o udzielenie dotacji na usunięcie wyrobów zawierających azbest z nieruchomości znajdujących się na terenie...