Imprezy i uroczystości


W życiu gminy ważną rolę odgrywają też cyklicznie organizowane imprezy i spotkania. Od kilkunastu lat gmina jest gospodarzem Świętokrzyskiego Młodzieżowego Championatu Koni Małopolskich, który jest nie tylko spotkaniem hodowców, ale jako atrakcyjna impreza plenerowa odbywająca się na rozległych opatowieckich błoniach przyciąga gości z całego regionu. Nieodłącznym elementem życia w rolniczej społeczności jest lokalne Święto Plonów, podczas którego gospodarze dziękują za zbiory; tradycją staje się obchodzony od sześciu lat gminny dzień kobiet w Krzczonowie, będący okazją do spotkania się i wspólnego świętowania dla kilkuset pań. Ważną częścią lokalnego życia są również turnieje sportowe i zawody pożarnicze.