Wiadomości - Aktualności

Granty PPGR - Wsparcie dzieci i wnuków byłych pracowników PGR w rozwoju cyfrowym

Dodał: Bartek Data: 2021-10-27 15:23:54 (czytane: 432)

Komputery dla uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych z rodzin byłych pracowników PPGR.

Gmina Opatowiec planuje złożenie wniosku w ramach Konkursu Grantowego Cyfrowa Gmina - Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym –„Granty PPGR”, który umożliwia m.in. przekazanie dzieciom uczącym się w szkole podstawowej lub średniej  i jednocześnie pochodzącym z rodzin byłych pracowników PPGR, sprzętu komputerowego zakupionego w ramach projektu.

Aby wziąć udział w projekcie należy do 03.11.2021r ( środa ) godz. 15:30 złożyć stosowne oświadczenie wraz ze zgodą na przetwarzanie danych osobowych w Biurze Obsługi Interesantów Urzędu Miasta i Gminy Opatowiec. Komputery zostaną zakupione przez Gminę Opatowiec w ilości uzależnionej od liczby wniosków, które złożą rodzice dzieci z rodzin byłych pracowników PGR.

O dofinansowanie będą mogli ubiegać się rodzice oraz opiekunowie prawni dziecka które:

a) zamieszkuje miejscowość/gminę w której funkcjonowało niegdyś zlikwidowane państwowe przedsiębiorstwo gospodarki rolnej,

b) jest członkiem rodziny (krewnym w linii prostej, tj. rodzicie, dziadkowie, pradziadkowie/opiekunem prawnym) który to pracował niegdyś w zlikwidowanym państwowym przedsiębiorstwie gospodarki rolnej i zamieszkiwał w miejscowości/gminie objętej PPGR.

c) nie otrzymało na własność lub w drodze użyczenia, w ostatnim roku oraz roku poprzedzającym rok złożenia przedmiotowego wniosku (tj. w roku 2020 i 2021), komputera stacjonarnego lub przenośnego będącego laptopem zakupionego ze środków publicznych lub środków organizacji pozarządowych lub zwrotu kosztów, lub dofinansowania zakupu tych rzeczy.

Warunkiem zakwalifikowania się do projektu jest:

  1. złożenie oświadczenia  przez rodzica, opiekuna prawnego dziecka lub ucznia szkoły średniej, który osiągnął pełnoletność, stanowiącego załącznik nr 7 oraz 8 do dokumentacji konkursowej.
  2. udzielenie zgody na przetwarzanie danych osobowych.
  3. oświadczenie o miejscu zamieszkania na terenie Gminy Opatowiec

Po przekazaniu sprzęt zostaje do dyspozycji ucznia, ale w okresie realizacji i trwałości projektu (2 lata od końcowego rozliczenia projektu) laptopy pozostają własnością Gminy. Pracownicy urzędu będą weryfikować przez ten okres czy sprzęt jest w dyspozycji mieszkańców.

Więcej informacji w Urzędzie Miasta i Gminy Opatowiec tel.41 3518052 wew. 14 lub TUTAJ

oświadczenie rodzica

oświadczenie pełnoletniego ucznia

RODO z Oświadczeniem 

Przeczytaj kolejną wiadomość:

Rodacy z Kazachstanu znaleźli dom w gminie Opatowiec

Minął miesiąc od momentu, gdy w naszej gminie zamieszkali repatrianci z Kazachstanu - nasi Rodacy, potomkowie osób wysiedlonych w latach...