Wiadomości - Aktualności

Gminny Turniej Wiedzy Pożarniczej

Dodał: Bartek Data: 2023-03-23 11:12:48 (czytane: 869)

Dnia 22 marca 2023 r. w budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Opatowcu odbyły się eliminacje szczebla gminnego Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej "Młodzież Zapobiega Pożarom".

Otwarcia turnieju dokonał Burmistrz Miasta i Gminy Opatowiec Sławomir Kowalczyk, w obecności mł. bryg Krzysztofa Wojtasika, Dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Opatowcu Tomasza Palucha, Dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Lucyny Tułak.

Nad prawidłowym przebiegiem turnieju czuwała komisja w składzie: mł. bryg Krzysztof Wojtasik, Tomasz Paluch Dyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Opatowcu, Dyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Lucyna Tułak, Marta Minior pracownik Urzędu Miasta i Gminy Opatowiec.

Eliminacje, w których udział wzięli uczniowie ZSP w Opatowcu i ZSP w Krzczonowie,  przeprowadzono w dwóch kategoriach wiekowych: I grupa – uczniowie szkół podstawowych, klasy I-IV, II grupa – uczniowie szkół podstawowych, klasy V-VIII.

Najlepszą wiedzą z zakresu m. in. historii ochrony przeciwpożarowej, funkcjonowania OSP i Związku OSP RP,  prewencji przeciwpożarowej, ratownictwa medycznego wykazali się:

- w I grupie wiekowej pierwsze miejsce zajął Marcel Gruszka uczeń Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Krzczonowie.

- w II grupie wiekowej pierwsze miejsce zajął Dawid Gruszka uczeń Zespołu Szkolno-Przedszkolnego   w Krzczonowie.

 Zwycięzcy poszczególnych kategorii będą reprezentować gminę Opatowiec podczas etapu powiatowego.

Wszyscy uczestnicy turnieju otrzymali pamiątkowe dyplomy i nagrody ufundowane przez Burmistrza Miasta i Gminy Opatowiec.

Ogólnopolski Turniej Wiedzy Pożarniczej „Młodzież Zapobiega Pożarom” to organizowany co roku przez Związek Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej konkurs, mający na celu popularyzowanie przepisów i kształtowanie umiejętności w zakresie ochrony ludności, ekologii, ratownictwa i ochrony przeciwpożarowej.

Zdjęć w galerii: 20
Przeczytaj kolejną wiadomość:

XXXI Tydzień Kultury Języka w Szkole Podstawowej im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Opatowcu

W dniach 13 - 17 marca 2023 r. uczniowie Szkoły Podstawowej im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Opatowcu uczestniczyli w obchodach...