Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej


Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Opatowcu mieści się na parterze w budynku Domu Kultury w Opatowcu przy ulicy Rynek 16.

Czas pracy: od poniedziałku do piątku w godzinach: 7:30 - 15:30

tel. (41) 35-27-050
e-mail: gops_opatowiec@poczta.onet.pl

Kierownik: Jarosław Naporowski