Wiadomości - Aktualności

Gminne Zawody Sportowo-Pożarnicze w Krzczonowie

Dodał: Bartek Data: 2018-06-04 10:48:35 (czytane: 1012)

Dnia 3 czerwca 2018 roku na boisku sportowym w Krzczonowie odbyły się Gminne Zawody Sportowo-Pożarnicze.

Uroczystego otwarcia dokonał Prezes Zarządu Oddziału Gminnego Związku OSP RP w Opatowcu – Wójt Gminy Sławomir Kowalczyk.

Na zawody przybyli: kpt Marcin Żarek - Zastępca Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Kazimierzy Wielkiej, Komendant Gminny OSP – dh Tadeusz Nur, Druhowie Strażacy, Radni Powiatu, Radni Gminy, Sołtysi oraz Mieszkańcy Gminy Opatowiec i Goście.

Oprawę muzyczną podczas zawodów sportowych zapewniła Orkiestra Dęta z Kociny.  
Celem zawodów było sprawdzenie oraz podnoszenie gotowości bojowej i umiejętności strażaków poprzez sportową rywalizację, a także kultywowanie wśród młodego pokolenia pięknej tradycji związanej z ochroną przeciwpożarową.
W zawodach wzięło udział 5 jednostek OSP z terenu gminy, Kobieca Drużyna Pożarnicza i Młodzieżowa Drużyna Pożarnicza dziewcząt. 
Zawody zostały rozegrane w dwóch konkurencjach: sztafeta pożarnicza z przeszkodami oraz ćwiczenia bojowe.

Nad prawidłowym przebiegiem poszczególnych konkurencji czuwała komisja sędziowska powołana przez Komendanta Powiatowego PSP w Kazimierzy Wielkiej kpt Marcina Oziębłę,    a sędzią głównym zawodów był mł. bryg. Krzysztof Jach.
Zawody Sportowo-Pożarnicze odbyły się w duchu sportowej rywalizacji i cieszyły się dużym zainteresowaniem zgromadzonej publiczności.

Gmina Opatowiec ufundowała dyplomy i sprzęt gaśniczy dla dorosłych drużyn, które uplasowały się na miejscach 1-3, a wszystkie uczestniczki pozostałych kategorii (kobiety i dziewczęta) otrzymały indywidualne nagrody rzeczowe. Startującym jednostkom przyznano także ekwiwalent finansowy.

Klasyfikacja generalna zawodów w kategorii OSP przedstawiała się następująco:

I miejsce: OSP Krzczonów – 115,40 pkt
II miejsce: OSP Charbinowice – 123,90 pkt
III miejsce: OSP Ksany – 125,40 pkt
IV miejsce: OSP Rzemienowice – 126,50 pkt
V miejsce: OSP Opatowiec – 127,00 pkt

W kategorii Kobiecych Drużyn Pożarniczych I miejsce: KDP Krzczonów w kategorii Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych „dziewczęcych” I miejsce: MDP Krzczonów 

Składamy serdeczne podziękowania dla mieszkańców Krzczonowa na ręce Sołtysa Mariana Gruszki za wzorowe przygotowanie i organizację zawodów.
Wszystkim mieszkańcom Gminy Opatowiec oraz gościom za liczne przybycie na zawody i gorący doping serdecznie dziękujemy.

 

Zdjęć w galerii: 172
Przeczytaj kolejną wiadomość:

Kolejne prace remontowe w Strażnicy OSP Opatowiec

Zamontowano kolejne, nowe drzwi garażowe w Strażnicy OSP w Opatowcu...