Wiadomości - Aktualności

Gmina Opatowiec pozyskała dofinansowanie na utylizację pokryć dachowych zawierających azbest

Dodał: ugopatowiec Data: 2017-05-18 09:45:22 (czytane: 1351)

Urząd Gminy w Opatowcu informuje, że w związku z realizacją Programu usuwania i unieszkodliwiania wyrobów zawierających azbest (eternit) na terenie Gminy Opatowiec, z budżetu Narodowego oraz Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej pozyskano dofinansowanie w wysokości ok 6300,00 zł.

W dniu 16 maja 2017 r. Wójt Gminy Opatowiec – Sławomir Kowalczyk zawarł stosowną umowę o dofinansowanie.
Koszty kwalifikowane przedsięwzięcia sfinansowane będą w 85% ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW) w Warszawie oraz Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach (WFOŚiGW). Pozostałe koszty (15 %) poniesie wnioskodawca - posiadacz wyrobów zawierających azbest.

Przeczytaj kolejną wiadomość:

Informacja o wynikach wyborów sołtysa wsi Charbinowice

...