Wiadomości - Aktualności

Dożynki Gminne 2022 r.

Dodał: Radek Data: 2022-08-17 09:10:03 (czytane: 7669)

Tegoroczne Święto Plonów mieszkańcy gminy Opatowiec obchodzili 14 sierpnia w Ksanach.

Dożynki, zgodnie z tradycją rozpoczął barwny korowód, prowadzony przez Orkiestrę Dętą z Kociny, w którym uczestniczyły delegacje z trzynastu sołectw oraz delegacja Klubu Seniora w Kocinie, prezentując okazałe wieńce dożynkowe. Przed korowodem na koniach starościny dożynek jechały pięknie wystrojeni w tradycyjne stroje jeźdźcy. Na czele korowodu stali starostowie dożynek: Pani Krystyna Janowska oraz Pan Zbigniew Łudzik, a także gospodarze uroczystości: Burmistrz Miasta i Gminy Opatowiec – Sławomir Kowalczyk oraz Sołtys Ksan- Jarosław Szumilas.


Dziękczynną Mszę Świętą polową, w intencji rolników i ich rodzin odprawili ks. dziekan Marek Małczęć, proboszcz parafii Stary Korczyn oraz 
ks. Grzegorz Szlenk - proboszcz parafii Opatowiec. Warto w tym miejscu wspomnieć o nieczęstej sytuacji, kiedy to jedno, niewielkie, sołectwo przynależy do dwóch parafii. Część Ksan to parafia pw. św. Mikołaja w Starym Korczynie, część to parafia pw. św. Jakuba Apostoła w Opatowcu. 


Po nabożeństwie, odbyła się oficjalna część uroczystości dożynkowych. Uczestników powitali gospodarze święta plonów. Pan Burmistrz wyraził podziękowanie rolnikom za ich trud, za ciężką pracę, którą wykonują przez cały rok. Na Dożynki Gminne w Opatowcu przybyli: Posłowie na Sejm RP Krzysztof Lipiec i Michał Cieślak , Tomasz Kuśnierek – Zastępca Prezesa ARiMR, Monika Stankiewicz – Kopeć – Prorektor Akademii Ignatianum w Krakowie, Adrian Ścipiór – Dyrektor WDK w Kielcach, Jacek Piwowarski – Komendant Policji w Kazimierzy Wielkiej, Marek Krupa – Sekretarz Powiatu Kazimierskiego, Michał Szczerba – Członek Zarządu Powiatu Kazimierskiego, Adam Stoksik i Janusz Nawrot Radni Powiatu Kazimierskiego, Janusz Skoczek – Kierownik BP ARiMR w Kazimierzy Wielkiej, Anna Bilewska i Elżbieta Szczęsna-Kusak – Wizytatorzy Świętokrzyskiego Kuratora Oświaty, Cezary Majcherski - Dyrektor Świętokrzyskiego Oddziału PGW Wody Polskie, Henryk Kryca – Przewodniczący Rady Miejskiej w Opatowcu wraz z radnymi, pracownicy UMiG w Opatowcu na czele z Zastępcą Burmistrza Łukaszem Marcem i Skarbnikiem Anną Klimaszewską-Luty, dyrektorzy szkół i jednostek organizacyjnych, sołtysi i mieszkańcy gminy.

Najważniejszą częścią obrzędów dożynkowych było przekazanie chleba przez starostów dożynek Burmistrzowi Miasta i Gminy. Wypieczony z mąki z tegorocznych zbiorów bochen, Pan Burmistrz obiecał dzielić tak, aby nikomu z mieszkańców naszej gminy go nie zabrakło. Następnie, zgodnie ze staropolskim zwyczajem, podzielono ten chleb i poczęstowano nim uczestników uroczystości.

Kolejnym punktem uroczystości była prezentacja wieńców dożynkowych oraz wybór najpiękniejszego spośród czternastu zgłoszonych do konkursu wieńców.
Do rywalizacji o tytuł najpiękniejszego wieńca dożynkowego w 2022 r. przystąpiły sołectwa: Ksany, Charbinowiece, Chrustowice, Chwalibogowice, Kamienna, Kocina, Krzczonów, Mistrzowice, Podskale, Rogów, Rzemienowice, Senisławice, Urzuty i wieniec przygotowany przez uczestników Klubu Seniora w Kocinie.

Komisja konkursowa w składzie: Anna Klimaszewska-Luty – Skarbnik Miasta i Gminy Opatowiec, Henryk Kryca – Przewodniczący Rady Miejskiej w Opatowcu i Tomasz Paluch – Dyrektor Szkoły Podstawowej w Krzczonowie, miała niezwykle trudne zadanie, gdyż wszystkie wieńce były przepiękne, a jednocześnie bardzo różnorodne. Również prezentacja (ośpiewanie) wieńców przez delegacje było starannie przygotowane i przemyślane.

Każdy zgłoszony do konkursu wieniec został nagrodzony, za najpiękniejszy komisja uznała wieniec przygotowany przez sołectwo Podskale, doceniając prezentację wieńca i przesłanie, które ze sobą niesie.

Po części obrzędowej odbyły się występy artystyczne zaprezentowane przez młodych artystów z terenu gminy Opatowiec i Klub Seniora z Kociny. Zgromadzeni goście doskonale bawili się z zespołami: Pełczyszczanie a następnie z gwiazdą wieczoru – zespołem MeGustar. Doskonałą zabawę do białego rana zapewnił  zespół Top Secret.

Na stoiskach Kół Gospodyń Wiejskich serwowano tradycyjne potrawy, wypieki i wiele innych pyszności przygotowanych przez gospodynie z terenu gminy Opatowiec.  Dla najmłodszych również przygotowano wiele atrakcji.

Podczas Dożynek Gminnych Pan Burmistrz pogratulował Sołtysowi Ksan wyróżnienia, które uzyskał podczas Zjazdu Sołtysów Województwa Świętokrzyskiego.

Dożynki Gminne w tym roku z pewnością były udane. Wszystko to dzięki zaangażowaniu wielu ludzi, w tym mieszkańców miejscowości Ksany, pracowników UMiG Opatowiec, Samorządowej Instytucji Kultury, Placówek Oświatowych oraz innych licznie zaangażowanych osób.

Burmistrz Miasta i Gminy Opatowiec składa serdeczne podziękowanie na ręce Starostów Dożynek Pani Krystyny Janowskiej i Pana Zbigniewa Łudzika, Sołtysa Ksan Jarosława Szumilasa, Przewodniczącej KGW Ksany Pani Katarzyny Ostrowskiej oraz strażaków z OSP Ksany dla Orkiestry Dętej z Kociny, wszystkich mieszkańców sołectwa Ksany za wykonaną pracę i kultywowanie pięknych tradycji dożynkowych. 

Zdjęć w galerii: 181
Przeczytaj kolejną wiadomość:

Informacja o możliwości składania wniosków o przyznanie dodatku węglowego

Burmistrz Miasta i Gminy w Opatowcu informuje o możliwości składania wniosków o przyznanie dodatku węglowego na podstawie ustawy...