Wiadomości - Aktualności

Dofinansowanie na odbiór azbestu

Dodał: Bartek Data: 2019-10-31 07:57:19 (czytane: 100)

W dniu 03 października 2019 roku została zawarta umowa pomiędzy Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach, a Gminą Opatowiec.

W dniu 03 października 2019 roku została zawarta umowa pomiędzy Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach, a Gminą Opatowiec w sprawie udzielenia dotacji w kwocie 5 101,28 zł. (słownie: pięć tysięcy sto jeden złotych 28/100) stanowiąca 100% kosztów kwalifikowanych zadania: pn. "Usuwanie i unieszkodliwianie materiałów zawierających azbest" z terenu Gminy Opatowiec w 2019 roku.

Całkowity koszt zadania wynosi 5 101,28 zł. (słownie: pięć tysięcy sto jeden złotych 28/100).

- Środki WFOŚiGW w Kielcach stanowią 2 550,64 zł. tj. 50% kosztów kwalifikowanych zadania.

- Środki NFOŚiGW w Warszawie stanowią 2 550,64 zł. tj. 50% kosztów kwalifikowanych zadania.

logonfosiwis.jpg 

Przeczytaj kolejną wiadomość:

Budowa gazociągu Pogórska Wola-Tworzeń

Na terenie naszej gminy rozpoczęły się prace polegające na budowie przesyłowego gazociągu relacji Podgórska Wola -Tworzeń. ...