Wiadomości - Aktualności

Informacja dla rolników

Dodał: Bartek Data: 2019-05-16 10:55:08 (czytane: 816)

informuje o możliwości składania wniosków o oszacowanie szkód powstałych w wyniku wystąpienia niekorzystnego zjawiska atmosferycznego na terenie Gminy Opatowiec w dniu 12.05.2019 r.

            Urząd Miasta i Gminy Opatowiec informuje o możliwości składania wniosków o oszacowanie szkód powstałych w uprawach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej powstałych w wyniku wystąpienia niekorzystnego zjawiska atmosferycznego (deszczu  nawalnego)  na terenie Gminy Opatowiec w dniu 12.05.2019 r.

Do wniosku producent rolny jest zobowiązany dołączyć kserokopie wniosku o płatności obszarowe składany do ARiMR, informację o posiadanych zwierzętach (wyciąg IRZ) oraz zgodę na przetwarzanie danych osobowych.

Wnioski należy składać do Urzędu Miasta i Gminy w Opatowcu ul. Rynek 3, 28-520 Opatowiec,od poniedziałku do piątku w godz. 7.30-15.30 do 23.05.2019 r.

Dodatkowe informacje można uzyskać w pok. nr 2 bądź pod nr tel. 41 35 18 052 wew. 19. 

Wniosek o oszacowanie szkód i zgoda na przetwarzanie danych osobowych do pobrania:

Wniosek o oszacowanie szkód

Informacja RODO